LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nicaragua och Honduras
From: Nils Hammarlund <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 19 Nov 1998 17:38:44 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (52 lines)


Upprop
Nicaragua och Honduras behöver vår hjälp

Orkanen Mitch är den värsta naturkatastrof som drabbat regionen under
detta århundrade. 
I Honduras beräknas 7000 människor ha omkommit, tusentals saknas och en
och en halv miljon människor är hemlösa. I Nicaragua är förhållandena lika
svåra, 2000 döda, 2500 saknade och hundratusentals hemlösa.

Nu vädjar arbetskamrater och kollegor till oss om hjälp. Sverige har
under mer än tio år genom olika biståndsinsatser bidragit till utveckling
och uppbyggnad av bibliotek i Nicaragua, under de senaste åren har
biståndet även omfattat bibliotek i Honduras.
Kungliga biblioteket har samarbetat med nationalbiblioteken i dessa länder,
varit med om att bygga upp dem och stärka deras roll som ledande
biblioteksinstitution och stött dem i arbetet med att utveckla
folkbiblioteksväsendet i städer och på landsbygden. De biblioteksanställda
har fått utbildning, böcker har köpts in till nationalbibliotekens
referenssamlingar och till folkbibliotek, barnböcker har givits ut ,
nationalbibliografier har sammanställts.

Föreningen för biblioteksstöd i Nicaragua, som är en liten ideell förening
av Nicaraguavänner i Sverige har arbetat med mindre biblioteksprojekt i
Nicaragua under snart tio år. Vi har bland annat bidragit till
upprustningen av biblioteket i Niquinohomo, framförallt deras
barnverksamhet, vi håller på att bygga upp ett litet bibliotek på
Solentiname-öarna i Nicaraguasjön (som vi i skrivande stund inte vet om det
finns kvar efter orkanen) och vi står i begrepp att starta ett projekt för
gatubarn med läxhjälp och lässtöd i Granada.
Av de rapporter som vi hittills hunnit få framgår att många folkbibliotek i
Nicaragua har skadats mycket svårt: Esteli, Leon, Matagalpa, La Trinidad.
Biblioteket i Sebaco ligger helt under vatten. I Honduras är läget lika
katastrofalt. Många av de medarbetare som vi haft i biståndsprojekten har
fått sina hem sönderslagna och bortspolade. Fortfarande vet vi inte hur
många av dem och deras anhöriga som har omkommit. 

Britt-Mari Andersson Pelling, som arbetar med KB:s biblioteksbistånd och
som också är aktiv i Föreningen för biblioteksstöd i Nicaragua befinner sig
just nu på resa i regionen . Vi kommer att få en aktuell rapport om läget
på det KULTURMÖTE om Nicaragua som arrangeras av vår förening och
Föreningen för museistöd till Nicaragua, tisdag den 3 december kl. 17.30 på
Historiska Muséet På programmet står då också ett föredrag av professor
Anders Cullhed om Ruben Darío och den latinamerikanska modernismen 
Alla är välkomna till denna viktiga och intressanta kväll.

Du som vill hjälpa nödlidande kollegor och biblioteksarbetare samt stödja
våra väninstitutioner i Nicaragua och Honduras kan sätta in ditt bidrag på
PG 35 22 56 - 2, Föreningen Biblioteksstöd till Nicaragua.
Skriv Katastrofhjälp till Biblioteken i Honduras och Nicaragua

Karin Fahller, ordförande i Föreningen Biblioteksstöd i Nicaragua
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager