LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Upplagornas storlek
From: Boel Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Nov 1998 10:59:55 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (57 lines)


Bäste Lars!

Angående din fråga om tryckeriernas skyldighet att lämna uppgift om upplagans storlek,
måste jag göra dig besviken. Varken i Lagen om pliktexemplar av dokument eller i den del av Tryckfrihetsförordningen (TF), 1 kap. 5§, som finns kopplad till pliktexemplarslagen, anges att framställaren har skyldighet att ange upplagans storlek. 

Lagen om pliktexemplar av dokument talar endast om, att en skrift ska vara spridd till en större krets och i ett större antal exemplar för att vara leveranspliktig. Inte heller där har lagstiftaren uttalat sig om exakt storlek på upplagan. Studerar man förarbetena hittar man dock ett resonemang, där en upplagestorlek på 30-40 exemplar kan anses tillräckligt stor 
för att leveransplikt ska inträda (Prop. 1975/76:204). 
Den enda gång en "upplagestorlek" anges i Lagen om pliktexemplar av dokument är i 10 § och gäller "dokument för elektronisk återgivning". Där gäller leveransplikt i det fall skriften har framställts i minst 50 exemplar och är avsedd att göras tillgänglig för alllmänheten här i landet. 

Tittar man på TF, som för övrigt inte har reviderats för att möta ny tryckteknik, räcker det att en skrift är framställd i tryckpress för att den ska anses vara vara leveranspliktig och dessutom åtnjuta tryckfrihetsrättsligt skydd. Vad beträffar stencilerat eller kopierat material krävdes dock en uppgift om var, av vem och när skriften var framställd, samt att den verkligen var mångfaldigad. Det vill säga en uppgift om upplagans storlek, eller helt enkelt en kort uppgift om att skriften var mångfaldigad.
TF är än idag inte reviderad samtidigt som tryckteknikutvecklingen går framåt med stormsteg. E-pliktutredningen fick inte heller några tilläggsdirektiv för att utreda frågan. 

Däremot råder det väl ingen tvekan om att utvecklingen inom tryckteknikens område nått dithän, att även en så kallad kopierad eller digitalt producerad upplaga idag är så stor, att den avser allmän spridning och att denna teknik idag mycket väl kan jämställas med traditionellt framställd skrift.

Mer än så kan KB nog inte hjälpa till med stöd av lagen. Däremot kan man emellanåt hitta en uppgift om upplagans storlek i själva skrifterna.
Förhoppningsvis finns det någon annan som kan svara på huruvida forskning på området förekommer.


hälsningar,

Boel Larsson/chef för Pliktleveransenheten vid Kungl. biblioteket----------
Från:     Lars Aronsson[SMTP:[log in to unmask]]
Skickat:     den 16 november 1998 18:28
Till:  [log in to unmask]
Angående:   Upplagornas storlek

Hej BIBLIST,

För att få reda på vilka böcker och tidskrifter som finns och har
funnits i Sverige, har vi ju en utmärkt katalog i Libris. Där framgår
(för det mesta) vilka utgåvor som finns, liksom årtal, förlag och
upphovsmän.

Men hur tar jag reda på hur många exemplar som framställdes av en viss
utgåva, eller hur stor upplaga en tidskrift hade? Libriskatalogen
bygger ju till stor del på att _ett_ eller ett fåtal pliktexemplar har
levererats, men har tryckerierna ingen skyldighet att meddela hur stor
upplagan är? Eller är detta mer en fråga för SCB än för KB?

För nutida tidskrifter kan man vända sig till Tidningsstatistik AB för
uppgifter om "TS-kontrollerad upplaga". Men jag är nu mest
intresserad av perioden 1800-1950.

I flera fall kan säkert alla uppgifter om upplagestorlekarna ha
förkommit. Förekommer det någon forskning för att i efterhand ta reda
på dessa siffror?


Lars Aronsson.
--
  Aronsson Datateknik     tel +46-70-7891609
  Teknikringen 1e       tel +46-13-211720   [log in to unmask]
  583 30 Linköping, Sweden   fax +46-13-211820    www.aronsson.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager