LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

NORDINFO UTLYSER MOBILITETSSTIPENDIER

From:

Elisabet Mickos <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 4 Nov 1998 13:39:55 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


NORDINFO UTLYSER MOBILITETSSTIPENDIER FÖR FORSKNINGSBIBLIOTEKSSEKTORN

För att stimulera idé- och erfarenhetsutbytet inom fack- och
forskningsbibliotekssektorn utlyser NORDINFO under år 1999 ett antal
nordiska mobilitetsstipendier. Stipendierna skall ge möjlighet för
anställda inom denna sektor att besöka intressanta och framåtsträvande
biblioteksmiljöer i ett nordiskt grannland.

En fritt formulerad ansökan skickas till NORDINFO. Ansökningstiden utgår 19
januari 1999. Till ansökan bifogas
        - kort curriculum vitae
        - arbetsgivarens samtycke
        - mottagarbibliotekets samtycke
        - kort motivering till ansökan samt en beskrivning av
                planerade aktiviteter under besöket.

NORDINFOs mobilitetsstipendier är avsedda för nordiska medborgare anställda
inom fack- och forskningsbibliotekssektorn i de nordiska länderna.
Mobilitetsstipendierna avser alltid mobilitet mellan två nordiska länder.

Syftet med stipendierna är att ge stipendiaterna möjlighet att under en
viss tid bekanta sig med forskningsbiblioteksmiljön i något av de nordiska
grannländerna. Uppehållet skall ge stipendiaterna speciella kunskaper och
erfarenheter som kan utnyttjas i hembiblioteksmiljön. Det är önskvärt att
stipendiaterna av mottagarbiblioteket bereds möjligheter att aktivt delta i
och observera arbetet.

Stipendierna är avsedda att täcka merutgifter för resor och uppehälle i
samband med besöket. Det förutsätts att grundfinansieringen (lönen) under
stipendietiden betalas av arbetsgivaren i hemlandet. Stipendierna uppgår
till 10.000 FIM per månad och uppehället skall vara minst en månad och
högst två månader. Besöket bör ske inom ett år efter mottagandet av
stipendiet.

Stipendierna är personliga och söks av stipendiaten själv. Stipendiaten bör
även sköta kontakterna till mottagarbiblioteket och arrangemangen i samband
med besöket.

Stipendiaten skall avge en skriftlig rapport över besöket till NORDINFO
inom tre månader efter besöket.

Sänd ansökan per post, fax eller elektroniskt till

                NORDINFO
                Sekretariatet
                PB 237, FIN-00171 HELSINGFORS
                FINLAND
                Tel. +358 9 1800 480, fax +358 9 1800482
                Epost: [log in to unmask]
                URL http://www.nordinfo.helsinki.fi


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager