LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fler bibliotekarier till Gotland
From: Leif Hagberg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 23 Dec 1997 10:42:40 MET-1MEST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (87 lines)


Gotlands kommun och den nya högskolan på Gotland satsar nu stort för
att utveckla biblioteksverksamheten på ön. I satsningen, som görs
möjlig med stöd från stat och EU, ingår en samordning av
biblioteksresurserna, bl.a. projektet Gotlands Elektroniska Bibliotek
och ett gemensamt högskole- och folkbibliotek. Nu ges tillfälle för
den som vill vara med och utveckla verksamheten.

Gotlands Läns Bibliotek söker
Länsbibliotekarie
(vikariat tillträde snarast – 1998-12-31)
Arbetsuppgifter: Utvecklingsarbete inom biblioteksområdet, samordning
av biblioteksverksamheten anordnande av utbildning, kontakter med
övriga institutioner lokalt och nationellt.

0,5 Bibliotekskonsulent
(tillträde snarast – 1998-12-31)
Arbetsuppgifter: Utvecklingsarbete inom barnbiblioteksområdet.
Kvalifikationer för båda tjänsterna: Bibliotekarieexamen. Mycket god
kännedom och erfarenhet från verksamhetsområdet. Intresse för
utvecklings- och förändringsarbete. Initiativkraft och mycket god
samarbetsförmåga.

Frågor ang. tjänsterna besvaras av t f Kultur- och fritidschef
Birgitta Holmberg, tel 0498-26 96 47, eller Elisabeth Stenberg-Lundin
(DIK), tel 0498-26 42 99 och Birgit Eklund (SKTF), tel 0498-26 96 96.

Ansökan, med styrkt meritförteckning, skickas till Gotlands kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen, 621 81 Visby, senast den 7 januari
1998.


Denna annons har gått ut tidigare (17 Dec 1997 16:01:50) på listan
med felaktigt sista ansökningdatum. Skall vara: 7 januari.
Högskolan på Gotland söker
Bibliotekarie
(vikariat tillträde omgående – 1998-08-14)
Arbetsuppgifter: Sedvanligt bibliotekariearbete såsom förvärv,
katalogisering, fjärrlånearbete. Viss schemalagd tid i
informationsdisk. Ansvar för beståndsutveckling, undervisning etc.
inom vissa ämnesområden inom ramen för etablerad
ämnesbibliotekarieverksamhet. Kvalifikationer:
Bibliotekarieutbildning, gärna tidigare erfarenheter från
högskolebibliotek.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av bibliotekschef Leif
Hagberg tel 0498-29 99 56, e-post: [log in to unmask],
 eller administrative chefen Arne Hansson tel
0498-29 99 44.
  Fackliga företrädare är Gunilla Hallin-Lawergren, SACO, tel 0498-29
  99 59 och Barbro Ekström-Klang, ST, tel0498-29 40 43.

Ansökan skall vara Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3,
621 57 Visby, tillhanda senast den 7 januari 1998.Gotlands Elektroniska Bibliotek
söker Bibliotekarie
(projektanställning under 1 år med till träde snarast)
Arbetsuppgifter: I nära samverkan med chefen för högskolebiblioteket i
Visby och specialbibliotekarier inom regionen leda arbetet med att
förbereda museibibliotekets och andra biblioteks samlingar och
kataloger för byte av biblioteksdatasystem inför integration med
länsbibliotekets katalog och samlingar. I arbetet ingår
kvalitetskontroll av kataloger, katalogisering samt stöd till
digitaliseringsprojekt för kumulering av tryckta lokalbibliografier
till WWW-sökbar databas.

Bibliotekarie (BIBSAM-projekt)
(projektanställning under 1 år med tillträde snarast. Ev. deltid)
Arbetsuppgifter: Med stöd av ämnesspecialister digitalisera och
överföra tryckt lokalbibliografiskt material till WWW-sökbar databas.
Kvalifikationer för båda tjänsterna: Bibliotekarieutbildning,
datorvana, och goda språkkunskaper.

För båda tjänsterna gäller att du bör ange löneanspråk och tidigaste
tillträdesdag . Upplysningar lämnas av projektledare Yngve Johnsson,
Gotlands Elektroniska Bibliotek, tel 0498-26 96 82, eller Elisabeth
Stenberg-Lundin (DIK), tel 0498-26 42 99 och Birgit Eklund (SKTF), tel
0498-26 96 96.

Ansökan, med styrkt meritförteckning, skickas till Gotlands kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen, 621 81 Visby, senast den 7 januari
1998.

Sam BJÖRK Högskolan på Gotland Cramérgatan 3, S-621 57 VISBY
tel. +46 498 29 99 61 fax. +46 498 29 99 63

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager