LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Även KB väljer ALEPH 500
From: Christian Zeising <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 12 Dec 1997 15:25:19 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (95 lines)


Även KB väljer Aleph 500

Upphandlingen av lokalt biblioteksdatasystem för KB är nu avslutad.
Kontraktsförhandlingar startade i slutet av november och avtal
undertecknades den 10 december med ICL Data i Danmark om installation av
Aleph 500 på KB och Svenska barnboksinstitutet. KB och SBI kommer nu att få
ett system av modernaste snitt med Windows och WWW-baserad onlinekatalog.
Stöd för sökprotokollet Z39.50 finns också inbyggt.

Aleph 500 är den senaste versionen av Aleph. Det gamla systemet (Aleph 300)
var textbaserat, under det att det nya bygger på windowsklienter
(Windows95/NT) för personalen och WWW-gränssnitt för allmänheten.

Aleph 500 är ett flexibelt och öppet system som använder sig av den allra
senaste datatekniken. Det bygger på en relationsdatabas (Oracle) och har
treskikts client/serverarkitektur.

Aleph har en stark ställning i Europa, särskilt Danmark, men man siktar
också på att etablera sig på den amerikanska marknaden. Aleph marknadsförs
och anpassas för Skandinavien av ICL Data i Ballerup utanför Köpenhamn.
Systemet utvecklas av Ex Libris i Tel Aviv. I Sverige har ICL Data A/S
anställt två personer.

Bland bibliotek som valt Aleph 500 märks följande:
- Umeå UB
- 24 forskningsbibliotek i Österrike inklusive nationalbiblioteket i Wien
- Delft University of Technology
- Universitetsbiblioteket i Gent
- École Polytechnique, Paris
- Stavanger kommun- och fylkesbibliotek

Ett stort antal danska bibliotek planerar att gå över från Aleph 300 till
Aleph 500. I Sverige finns Aleph 300 på Sveriges lantbruksuniversitets
bibliotek i
Ultuna.


Därför valdes Aleph 500

Några viktiga skäl till att KB har valt Aleph 500 är följande:

- Alephs WWW-baserade onlinekatalog innehåller ett stort antal funktioner
och låntagarna kan göra magasinsbeställningar och reservationer.

- ICL och Ex Libris skall utveckla en särskild funktion för att hantera
läsesalslån och magasinsbeställningar. Läsesalslånen utgör närmare 80% av
alla lån på KB och i stort sett hela samlingen finns i magasin.

- Det är lätt att anpassa och översätta alla moduler i systemet. Man kan
också ha en flerspråkig onlinekatalog.

- Systemet har inga problem att hantera svenska tecken.

- Aleph har en Z39.50-funktion integrerad i katalogen.

- Det finns programmeringsgränsnitt (API-er) till alla funktioner i
systemet vilket tillåter oss att utveckla egna specialanpassningar och
behålla dem även om det kommer nya releaser av systemet.

- Katalogiseringsdelen av systemet är enkel att hantera och man kan via den
gå in i flera auktoritetsregister om man vill kontrollera namnformer.

- Aleph kan hantera olika sorters MARC-format, t.ex. LIBRISMARC, USMARC och
UNIMARC. Man kan också lägga upp icke-MARC-baserade databaser i systemet.

- Vidaresökning med Z39.50 kan göras i flera databaser om man inte hittar en
post i den egna katalogen.

- Systemet bedöms ha en mycket god utvecklingspotential. Tidigare
erfarenhet har visat att nya funktioner och moduler utvecklas snabbt av Ex
Libris.

- Supportlinjer och utvecklingsstöd är klara och väldefinierade.
Kvalitetskontroll och test av nya releaser utförs av ICL i Danmark, som
också sköter anpassning och utveckling för den skandinaviska marknaden.


Driftstart i maj

Om allt går enligt planerna skall systemet sättas i produktion den 18 maj
1998. De delar av systemet som då tas i drift är följande:
- Lån (inklusive läsesalslån och magasinsbeställningar)
- Katalog
- WWW-baserad onlinekatalog för allmänheten

I höst tillkommer följande moduler:
- Monografiförvärv
- Utländska periodica
- Bindning
- Fjärrlån


Göran Skogmar
Margareta Törngren
Christian Zeising

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager