LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Tyckt om attachments
From: Carl-Henrik Berg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 10 Dec 1997 09:40:47 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (52 lines)


Hej!

Till netikettnämndens filial i Skellefteå har nu influtit ett tiotal svar
på gårdagens fråga om skickande av oönskade attachments, och här kommer en
liten sammanfattning av vad som framkommit.


MINIENKÄT OM ATTACHMENTS (hitta ett svenskt ord, någon!)

Två-tre personer svarar att det är OK med attachments till BIBLIST, i något
fall dock med reservationen att det skall vara relevant information
(platsannons eller biblioteksinformation).

Jag hänvisar också till Sue Dodds mail som nått mig i skrivande stund.
Många håller säkert med henne, samtidigt som det antagligen också finns
många bland oss som av lokala tekniska och andra skäl är mer skeptiska. De
problem som kan uppstå redovisas i det följande.

Övriga som svarat är alltså negativa till attachments som man inte bett om.
Extra viktigt blir det att allt fungerar när man skickar attachments till
en hel mailinglista (vilket det aldrig gör). 
En systemtekniker som har dagliga problem med detta påpekar t.ex. att
dokument skickade från en MAC ofta inte kan läsas i en PC förrän efter att
mottagaren personligen kontaktat avsändaren. Ytterligare tre personer pekar
på problem just med mottagandet och öppnandet av attachments, som t.ex. i
lokaler med brandväggar, där det kan uppstå väntetider innan dokumenten
släpps igenom. En och annan har också helt enkelt för gamla program för att
kunna läsa attachments annat än i undantagsfall. 

En annan viktig faktor som påpekas är risken för virus (knappast obekant
för någon idag).

Alternativ som rekommenderas är att man i stället hänvisar till sina egna
websidor i den mån man har några, och för oss som lätt kan klippa och
klistra kors och tvärs mellan program och dokument är det ju en enkel sak
att klistra in texten i själva mailet (som Sue just påpekat).

Alltså: Om texten är för lång eller opassande att klistra in - hänvisa den
intresserade att ta kontakt själv, i stället för att skicka ut ett
problemskapande attachment. 

BIBLIST skall förmedla nyttig information - inte tvinga att oss öda tid med
en krånglande dator.


Carl-Henrik Berg


<    Carl-Henrik Berg    Bibliotekarie/Librarian     >
<    Skeriabiblioteket    +46 910 58 53 42        >
<    Laboratorgränd 11   +46 910 58 53 49 fax      >
<    SE-931 27 Skellefteå mailto:[log in to unmask]     >	

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager