LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Strömholm i pension
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Mon, 30 Jun 1997 11:19:42 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (33 lines)


Regeringen har beslutat att tilldela rektorn vid Uppsala universitet,
professor Stig Strömholm, medaljen I´llis quorum merue´re labo´res, tolfte
storleken (den högsta), för betydande insatser för vitterhet och konst.

Stig Strömholm har en mångfacetterad verksamhet bakom sig som
vetenskapsman, skönlitterär författare, kritiker, samhällsdebattör samt
inom svenskt universitetsväsende. Hans juridiska författarskap är
omfattande framför allt inom upphovsrättens område. Ett tecken på den
internationella uppskattningen av Strömholms verksamhet är att han är
ledamot av flera lärda samfund och akademier både inom och utom Sverige.
Strömholm har bland annat varit preses i Kungl. Vitterhets- Historie- och
Antikvitetsakademien under åren 1985-1993. Han är ordförande i Max Planck
Institut für ausländisches und internationales Patentrecht i München sedan
1980. Han har tilldelats ett flertal hedersdoktorat.

Som skönlitterär författare är det framför allt hans romansviter från det
romerska imperiet och nu senast romanen Fältkamrern från 1700-talets
Sverige som framträder tydligast.

Stig Strömholm har även spelat en betydande roll inom svenskt
universitetsväsende som professor i allmän rättslära och sedan som
professor i civilrätt med internationell privaträtt. Han har varit dekanus
för den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet under ett antal år och
tjänstgjort som universitetets prorektor 1978-1989. Därefter har Strömholm
varit universitetets rektor, en post som han lämnar i och med
pensioneringen den 30 juni 1997.

I´llis quorum merue´re labo´res, "åt dem, vilkas mödor gjort dem förtjänta"
(latin). Svensk belöningsmedalj, instiftad 1785 av Gustav III, som
regeringen kan utdela för framstående kulturellt, socialt eller
konstnärligt arbete. Namnet är ett citat från den romerske skalden
propertius. Medaljen, som är präntad i guld, skall bäras i ett blått band
med gula kanter runt halsen.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager