LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Tre medarbetare till Mitthögskolans bibliotek
From: Klaz Arvidsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 6 May 1997 10:26:35 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (97 lines)


Mitthögskolan med ca 11 000 studenter och 800 anställda har sin huvudsakliga 
verksamhet i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.

Mitthögskolans bibliotek är ett nätverksbibliotek, ett bibliotek i samverkan 
mellan Härnösand- Sundsvall- Örnsköldsvik- Östersund. Bibliotekens kunskaps- 
och innehållsliga profiler speglar den utbildning och forskning som bedrivs 
vid orterna. Biblioteket har ett EDC, Europeiskt Dokumentationscentrum, 
placerat i Sundsvall och är ansvarigt för verksamheten vid Svenskt 
Pressregister, lokaliserat till Härnösand.
Mitthögskolan befinner sig mitt i en kraftig expansion och för att möta 
framtidens behov av information både inom högskolan och hos allmänheten 
projekteras nya bibliotek i Härnösand och i Östersund. Sambiblioteket 
"Kunskapens Hus" i Härnösand är ett för kommunen och Mitthögskolan gemensamt 
projekt som ska stå färdigt vid milleniumskiftet. I Östersund påbörjas 
hösten 1997 projekteringen av nya bibliotekslokaler i centrum av campus. För 
närvarande håller biblioteket på att införa en organisation med 
kontaktbibliotekarier för institutionerna.


Mitthögskolans bibliotek söker tre nya medarbetare

Avdelningschef, 100%
med placering vid bibliotekets avdelning i Östersund
Ref nr Dnr 32/9700244

Biblioteksavdelningen i Östersund ger service till utbildning och forskning 
vid Institutionerna för Informatik, Humaniora, Turismvetenskap, Mänskliga 
resurser, affärsutveckling och miljö, Informationsteknologi, Teknik och 
resurshushållning samt Vård och omsorg. Det finns 4 500 studenter och ca 300 
lärare. Biblioteket har f n 14 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Vi söker en avdelningschef som kan driva utvecklingen av verksamheten i 
Östersund. Du har eget personal- och ekonomiansvar och ingår i 
nätverksbibliotekets ledningsgrupp.

Kompetens
Vi söker dig som har bibliotekarieutbildning, och akademisk grundexamen. Du 
bör ha erfarenhet av kvalificerat biblioteksarbete och arbetsledning, samt 
goda kunskaper om IT och IT-utveckling. Vi värderar god samarbets- och 
initiativförmåga för att tillsammans med medarbetarna vidareutveckla 
verksamheten.


1 bibliotekarietjänst 100%
med placering vid bibliotekets avdelning i Östersund
Ref nr Dnr 32/9700427

Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare ansvarig för filialbiblioteket vid Institutionen för 
vård och omsorg. 
Tjänsten omfattar förvärv med internetbevakning, katalogisering/indexering i 
Libris/Midlib, informationssökning, fjärrlån samt användarundervisning inom 
ansvarsområdet. Viss arbetsledning ingår, liksom informations- och lånetjänst.

Kompetens
Vi söker dig som har bibliotekarieutbildning gärna med samhälls- eller 
naturvetenskaplig bakgrund. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, 
initiativkraft och flexibilitet.


1 bibliotekarietjänst 100%
med placering vid bibliotekets avdelning i Härnösand
Ref nr Dnr 32/9700428

Biblioteksavdelningen i Härnösand ger service till utbildning och forskning 
vid Institutionerna för 
utbildningsvetenskap, Kultur och Humaniora och Tillämpad Naturvetenskap med 
tillsammans ca 200
lärare och 3000 studenter av vilka hälften läser på distans. År 2000 
beräknas antalet studenter ha ökat med 30% ffa inom de naturvetenskapliga 
och tekniska utbildningarna. Biblioteket har f n 8 anställda.

Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare som kan fungera som kontaktbibliotekarie för de 
naturvetenskapliga ämnena. Tjänsten omfattar förvärv med internetbevakning, 
katalogisering i Libris/Midlib, informationssökning samt 
användarundervisning inom ansvarsområdet. Allmän informationstjänst samt det 
övergripande ansvaret för bibliotekets fjärrlån ingår också.

Kompetens
Vi söker dig som har bibliotekarieutbildning gärna med naturvetenskaplig 
bakgrund. Har du lätt att samarbeta och  ta initiativ finns goda möjligheter 
att utveckla tjänstens innehåll.


Upplysningar om tjänsterna lämnas av Avdelningscheferna Agneta Brolund, tel. 
063-165520 och Elsa Gomez, tel. 0611-86007, samt Överbibliotekarie Elisabet 
Andersson, tel. 063-165575. Samtliga kan nås under e-postadress:
fö[log in to unmask]

Fackliga företrädare: Bo Jonsson, SACO, tel. 0611-86019, Kent Sjöberg, 
TCO/OF, tel. 060-188633 och Alvar Nordin, SEKO, tel. 0611-86116.

Ansökan med styrkt meritförteckning och löneanspråk skall vara inkommen 
senast den 27 maj 1997 till
Registrator Mitthögskolan, 831 25  Östersund.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager