LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: BIBLIST: Slutreplik i debatten om e-legitimationer och legitimationskontroll på bibliotek
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Feb 2017 11:57:52 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (47 lines)


"Slutreplik i vad? Det har inte förekommit någon debatt i denna fråga!",
skrev Birgitta Hellman Magnusson.  Varpå det blev tyst, bortsett från mina
två inlägg som utvidgade problematiken till att gälla The Bank of Facebook.

Tystnaden kan tolkas som ett symptom, inte på att debatt om
"e-legitimationer" vore en marginell eller tämligen oviktig fråga för
bibliotekarier, utan tvärtom: frågan är av central betydelse och därför
känslig--så känslig att man helst låter bli att sticka ut hakan...

En annan möjlig tolkning är att BIBLIST inte anses vara rätt forum för en
debatt om detta ämne. Följdfrågan som då inställer sig lyder: vilket
forum/vilka fora vore mer "rätt" än just BIBLIST? Svenska Dagbladet?
Biblioteksbladet? Digidel? Facebook?!

Ännu en tolkningsmöjlighet, kanske lite snällare än de två ovannämnda, är
problematikens sammansatthet (komplexitet, universalitet), särskilt ifall
man försöker sätta in problematiken i dess globala sammanhang  det vill säga
digitaliserings- och internetutvecklingen i hela världen. Enligt denna
tolkning  beror tystnaden på att frågorna är så *överväldigande*.

Jag menar i alla fall att den lilla debattunge som har pipit till här på
BIBLIST förtjänar att vårdas ömt och ges närande föda så att den hinner växa
och bli stark nog att staka ut sin egen väg genom livet innan dess öde har
beseglats.

På bloggen "Biblioteket tar saka" (
https://bibliotekettarsaka.wordpress.com/ ) finns ett inlägg av undertecknad
rubricerat Biblioteket, ikke Facebook, må bli internett! (4) innehållande
(som jag hoppas) lite mer information om Facebooks aktuella och snabba
utveckling till ett slags bankernas bank och därmed även till en global
utfärdare av e-legitimationer på högsta säkerhetsnivå.  I samma veva vill
jag gärna nämna artikeln "
"Facebook ansetter lobbyister i Norge. Møter personvern- og skattespørsmål
med å ansette lobbyister i Norge og Europa" i norska Journalisten
(http://journalisten.no/2017/02/facebook-ansetter-lobbyister-i-norge).

Med vänliga hälsningar,

Mikael

PS Terminologin tål också att fundera på. Borde vi tala om autentiseringar i
ställe för om e-legitimationer? Svenska datatermgruppen
(http://www.datatermgruppen.se) talar om autentisering och utfärdar denna
uppmaning: "Använd autentisering (i betydelsen ’kontroll av identitet’) för
eng. authentication. Som verb används autentisera. Använd hellre
(meddelande)verifiering än autentisering i betydelsen ’kontroll av
meddelande’." 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager