LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: BIBLIST: Slutreplik i debatten om e-legitimationer och legitimationskontroll på bibliotek
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sun, 19 Feb 2017 17:43:09 +0200
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (270 lines)Kära svenska bibliotekarier,

först och främst Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef i Motala, för 
att du ifrågasätter bibliotekarie-etablissemangets attityd i denna viktiga 
fråga om e-legitimationer och står upp till debatt!

"Låt oss först slå fast att det behövs en nationell och enhetlig 
e-legitimation!", skriver Per Mosseby, chef för avdelningen för 
digitalisering vid SKL samt Valter Nordh, CTO, produktchef SWAMID & TCS, 
Sunet, i Biblioteksbladet.

Ursäkta, men har herrar Mosseby och Nordh noterat att frågan om 
e-legitimationer helt och hållet beror på internets globala genomslag och 
att problematiken om e-legitimationer förutom att vara ny (lika ny som 
internet) idag rör medborgarna i alla världens länder (inklusive t ex 
undertecknads fosterland Finland)?

För en av dagens mer påfallande trender beträffande e-legitimation står 
den amerikanska affärskorporationen Facebook. Hur många webbsajter kör 
inte såsom http://dito.se ( Sveriges största sortiment av e-böcker) med 
optionen "Logga in med Facebook"? Facebook, som i dagens läge har ca 1860 
miljoner användare, är antagligen världens största utfärdare av 
e-legitimationer, låt vara att någon bank tillsvidare knappast tillåter 
sina kunder att "logga in med Facebook". Men obs! Facebook planerar ju att 
bli världens största bank! Och: "En tredjedel av världens bank- och 
försäkringskunder skulle överväga att byta till stora teknikbolag som 
Google, Amazon eller Facebook om de skulle börja med finansiella tjänster. 
Det visar en undersökning som genomförts av konsultföretaget Accenture" 
(enl. Dagens industri 15.1.17; 
http://digital.di.se/artikel/en-av-tre-vill-ha-facebook-som-bank)

Bankerna, ja. Jag vet inte hur det är i Sverige men i Finland har bankerna 
tillsvidare närapå monopol på e-legitimation. "Identifieringen vid 
inloggningen till Medborgarkontot sker med bankkoder, mobil id eller 
elektroniskt ID-kort", som det heter (citatet hämtat ifrån 
https://asiointitili.suomi.fi/UserAccount/LoginInfo). Det är nog ingen 
tillfällighet att "bankkoder" nämns först. De statliga myndigheterna 
ligger ju lika långt efter bankerna som tidningarna (och biblioteken) 
efter Facebook.

Senaste fredag sade Mark Zuckerberg, Facebookchefen: "the most important 
thing we at Facebook can do is develop the social infrastructure to give 
people the power to build a global community that works for all of us" 
(cit.enl. brittiska The Guardians "Observer Editorial 19.2.17; 
https://is.gd/9Hbyza). Detta låter onekligen ganska så mäktigt. Och det 
där med att bygga "en global community som funkar för oss alla" verkar ju 
jättebra--tills man erinrar sig att Facebook trots allt bara är en 
amerikansk affärskorporation och att det som är bra för Facebook inte 
nödvändigtvis är bra för för dig och mig.

De nio bibliotekariernas/styrelsemedlemmarnas ( Jonas Petersson Ragnar 
Helin Eva Häusner Mattias Karlsson Peter Karlsson Åsa Olsson Susanne 
Ströberg Peter Björkman Karolina Karjalainen) inlägg i Biblioteksbladet 
6.2.17 andas rädsla för att biblioteket, ifall det åtar sig att 
utfärda e-legitimationer, inte längre kommer att utgöra "en frizon utan 
krav och kontroll" och att det leder till "en urholkning av bibliotekens 
betydelse och bibliotekariens profession". Deras "slutreplik" utgör 
däremot en suck av lättnad--efter Mossebys och Nordhs instämmande i deras 
åsikt.

Problemet med deras åsikt är väl egentligen inte att de är rädda utan att 
de i sin rädsla väljer att bortse från frågans allmänna för att inte säga 
politiska betydelse för medborgarna i alla länder inklusive dessas "rätt 
till information och fri åsiktsbildning" samt bibliotekens arbete " för 
ökad medie- och informationskunnighet" (a.a.) Internet, IT-koporationernas 
och bankernas välde, Edward Snowdens avslöjanden mm. har på olika sätt 
gett upphov till obehagliga frågor om makt, övervakning och kontroll av 
medborgarna. Det är således inte konstigt om en eller annan bibliotekarie 
känner sig skraj.

Men, som den modiga Hellman Magnusson påpekar: "... det finns en möjlighet 
att stärka bibliotekets samhällsuppdrag om vi får i uppgift att utfärda 
statliga e-legitimationer".

Det gäller för bibliotekarierna, inte att ducka och fly till en imaginär 
"frizon utan krav och kontroll", utan att verkligen försvara friheten. Då 
behöver bibliotekets samhällsuppdrag utan tvivel förstärkningar. Dessa
skulle möjligen leda till att vissa bankers och IT-korporationers 
samhällsuppdrag i motsvarande mån försvagades. Men vore det så farligt?

Med vänlig hälsning,

Mikael Böök

Förf. av boken "Biblioteksaktivisten-essäer om makt och bibliotek i 
informationssamhället (2013)


Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Sun, 19 Feb 2017, Birgitta Hellman Magnusson wrote:

> REPLIK PÅ " SLUTREPLIKEN"
>
> Slutreplik i vad? Det har inte förekommit någon debatt i denna fråga! Av 
> någon outgrundlig anledning har Biblioteksföreningen regionstyrelse i 
> Stockholm/Uppsala/Gotland utnämnt sig till bibliotekens företrädare i 
> denna fråga.
>
> Man skulle nästan kunna tro att det är Biblioteksföreningen som står 
> bakom, men så är det ju inte. Denna fråga har inte varit uppe till 
> diskussion inom föreningen. Det vet jag säkert eftersom jag företräder 
> en annan av regionföreningarna i landet, nämligen Östergötland/ 
> Jönköping, och där har vi inte diskuterat detta.
>
> Jag förstår inte varför styrelsen för Biblioteksföreningen i 
> Stockholm/Uppsala/Gotland så snabbt avfärdar tanken på att biblioteken 
> skulle kunna utfärda e-legitimationer.
>
> Varför denna rädsla för ett nytt uppdrag som skulle kunna tillföra 
> biblioteken nya resurser och stärka vårt samhällsuppdrag?
>
> En av bibliotekens kärnuppgifter är att hjälpa människor att skaffa den 
> kunskap och information som de behöver. Det är inte bara bokkunskap 
> människor behöver hjälp med, utan idag handlar det mer om att kunna 
> hjälpa våra besökare att både hantera och navigera rätt i den digitala 
> informationsvärlden.
>
> Vi ska enligt bibliotekslagen hjälpa människor med informationstekniken 
> för bl.a kunskapsförmedling, och det vet alla som jobbar på bibliotek 
> att det handlar om allt från att skaffa e-post, scanna, bifoga filer, 
> söka rätt på information, få igång sin padda, hjälpa till med en 
> krånglig inloggning, fylla i blanketter, skriva ut från nätet och 
> hantera olika e-tjänster.
>
> Vi kämpar för att förändra bilden av folkbiblioteket som en plats där du 
> bara lånar böcker. Bilden av det traditionella lånebiblioteket sitter 
> fortfarande djupt hos många av dagens politiker.
>
> Berättelsen om det moderna biblioteket behöver målas i så många fler 
> färger. Mötesplatsen. Integration. Upplevelser. Lärande. Eget skapande. 
> Fysiskt och digitalt. High tech. Digital kompetens.
>
> Biblioteket är inte bara bokhyllor fyllda med böcker och andra medier, 
> och ett rum för tidningsläsning.
>
> Biblioteket är också en fysisk plats där människor kan använda sig av 
> modern informationsteknik för att komma åt digital information och 
> använda sig av olika tjänster på internet.
>
> Detta eftersom biblioteken erbjuder fri tillgång till publika datorer, 
> internet, wi-fi, headset, skanner, skrivare, kopiator, studieplatser, 
> grupprum och ibland även fullt utrustade datasalar/ studierum.
>
> Och på biblioteket finns även kompetent personal, som kan hjälpa 
> människor med både boktips och digital handledning.
>
> Ett unikt koncept som behöver kommuniceras bättre så vi får tillräckligt 
> med resurser för att utföra vårt viktiga jobb.
>
> Idag riskerar stora grupper att hamna utanför den digitala utvecklingen. 
> Många människor känner sig inte delaktiga i det digitala samhället. Här 
> spelar biblioteken en otroligt viktig roll när det gäller att arbeta för 
> ökad digital delaktighet i alla samhällsgrupper.
>
> Digitaliseringskommissionen tycker att det är en demokratisk rättighet 
> att alla människor ska kunna använda sig av digital samhällsservice. Man 
> har därför föreslagit att det ska inrättas kommunala digitala 
> servicecenter, där man kan få hjälp med digitala frågor, förslagsvis på 
> biblioteken. Statliga pengar skulle följa med ett sådant uppdrag.
>
> Biblioteksföreningen har uttryckt sitt stöd gör ett sådant förslag. Och 
> Kungliga biblioteket har till och med insisterat på att det är just 
> biblioteken, och inte andra kommunala aktörer, som ska ha dessa digitala 
> servicecenter, med hänvisning till att biblioteken redan har i uppdrag 
> att hjälpa människor med detta.
>
> Steget till att ett digitalt servicecenter, inrymt på biblioteket, 
> skulle kunna utfärda statliga e-legitimationer är inte långt. Varför 
> skulle det vara så konstigt? En sådan e-legitimation blir ju själva 
> inträdesbiljetten till den digitala världen för alla människor.
>
> Och legitimationskontroller gör vi redan idag. Du kan inte få ett 
> lånekort utan att legitimera dig, med undantag om du är papperslös för 
> då hjälper biblioteken till att ordna det provisoriskt.
>
> Jag har därför svårt att förstå upprördheten som kom till uttryck i 
> debattartikeln som utlöste denna "debatt". Tyvärr finns det en stor risk 
> att det nu leder till att Sunet och SKL alldeles för snabbt stänger 
> dörren för den möjligheten.
>
> Tvärtom ser jag att det finns en möjlighet att stärka bibliotekets 
> samhällsuppdrag om vi får i uppgift att utfärda statliga 
> e-legitimationer. Förutsatt naturligtvis att det skulle följa med 
> statliga pengar till bemanning och mer resurser i form av digital 
> infrastruktur till biblioteken.
>
> Det skulle kunna fungera som en ögonöppnare för många kommunala 
> politiker, som då bättre skulle förstå vilken viktig roll biblioteken 
> har för att få fler människor digitalt delaktiga.
>
> Mvh
> Birgitta
>
>
> Birgitta Hellman Magnusson
> Bibliotekschef
>
> Bildningsförvaltningen
> Motala kommun
> Direkt: 0141-225475
> Mobil: 070-5805475
> [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
> www.motala.se/kommun<http://www.motala.se/kommun>
>
> Motala, den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden
>
>
> 16 feb. 2017 kl. 15:24 skrev Eva-Maria Häusner <[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>>:
>
>
> Slutreplik i debatten om e-legitimationer och legitimationskontroll på bibliotek
>
> Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland svarar:
>
> Med lättnad och glädje läser vi Sunet:s och SKL:s svar att biblioteken 
> inte skall bli utfärdare av e-legitimationer i framtiden.
>
> Som vi skrev i vår första artikel i BBL sympatiserar vi med att den 
> befintliga offentliga infrastrukturen byggs ut och används för 
> utfärdandet av e-legitimationer och legitimationskontroll men vi håller 
> fast vid att biblioteken först och främst ska lägga fokus och förstärka 
> sina kärnuppgifter.
>
> Vår debattartikel hade inte varit lika akut om Sunet:s och SKL:s nya 
> linje hade nått oss. Vi utgick ifrån projektbeskrivningarna på webben 
> som dessvärre inte verkar ligga i fas med det interna beslutet.
>
> Icke desto mindre är frågan om bibliotekens uppdrag viktigt att lyfta. 
> Frågan om e-legitimationer och legitimationskontroll är ett av många 
> exempel på samhällstjänster som kan läggas på biblioteken av brist på 
> annan offentlig aktör. Biblioteken skall inte bli medborgarkontor och 
> utförare av ordinära samhällstjänster utan även fortsättningsvis arbeta 
> med kunskapsföremedling och för fri åsiktsbildning.
>
>
> Jonas Petersson, ordförande i Svensk biblioteksföreningens 
> regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland
>
> Ragnar Helin, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens 
regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland
>
> Eva Häusner, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland
>
> Mattias Karlsson, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland
>
> Peter Karlsson, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland
>
> Åsa Olsson, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland
>
> Susanne Ströberg, styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland
>
> Peter Björkman, bibliotekarie
>
> Karolina Karjalainen, bibliotekarie
>
>
> Tidigare artiklar finns i Biblioteksbladet
>
> http://biblioteksbladet.se/redaktionellt/ska-biblioteken-verkligen-utfarda-e-legitimationer/
>
> http://biblioteksbladet.se/redaktionellt/nej-biblioteken-ska-inte-utfarda-e-legitimationer/
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager