LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Öppna hyllor
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 15 Oct 2014 13:02:57 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


Från historisk synpunkt är bibliotekets öppna hyllor ännu idag bara en skör
planta. Tankarna bakom de öppna hyllorna sammanfattades av Ranganathan i
hans fem biblioteksvetenskapliga lagar  från år 1931. Denna
biblioteksfilosofi bildar härefter en viktig underström i den demokratiska 
flodvågen efter de politiska revolutionerna och koloniernas frigörelse.

Men alla trycksaker får  inte rum på bibliotekets öppna hyllor. En del av
beståndet behöver magasineras  (eller gallras ut för gott för att försäljas,
skänkas bort eller makuleras).  Bibliotekarierna är helt enkelt tvungna att
ständigt ansa och förnya sina samlingar.

Frågan om vilka kriterier en bibliotekarie kan och bör tillämpa vid urvalet
av trycksaker för de öppna hyllorna kan inte besvaras en gång för alla. Må
den förbli öppen! Hyllornas öppenhet och denna frågas öppenhet motsvaras av
öppenheten hos det slag av  överläggningar och diskussioner, som utmärker 
demokratiska tänke- och styressätt.

Öppna hyllor för trycksaker har en motsvarighet i öppen tillgång (open
access) till digitala publikationer. Dessa har den goda egenskapen att inte
skapa utrymmesbrist.  Men trots att varje bibliotek i teknisk bemärkelse
skulle kunna rymma alla digitala publikationer kvarstår vissa urvalsfrågor
och särskilt frågan om urvalskriterierna.  Bara nu inte bibliotekarierna
tillåter Google och Facebook att besvara frågan på sitt   eget sätt genom
att upphöja den kapitalistiska lönsamheten till högsta norm och kriterium!

Mikael
Biblioteksaktivist
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager