LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Varför försummar Helsingborgs stadsbibliotek barnen?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Oct 2014 12:42:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (106 lines)


Du har säkert stöd av många moderna bibliotekarier som ägnar sig åt
att skapa det moderna biblioteket, typ Peter Alsbjer.

Mycket kanske inte syns i statistiken men att ni försummar barnen
syns. Orsaken kanske ligger i det som inte mäts, personal- och
kostnadskrävande arrangemang innanför och utanför biblioteket.
Intressant är att ni sett att barn och unga prioriteras i
bibliotekslagen men det är inget ni har råd med, istället satsar ni
resurserna på annat. Så fungerar det moderna biblioteket. Kalla mej
gärna biblioteksfundamentalist, som Peter Alsbjer gör  för att jag
står på barnens och bokens sida och mot det moderna "demokratiska"
biblioteket.

Klipp:

Den förändrade biblioteksverksamheten syns inte alltid i statistiken.
Mycket av det som lyfts fram i statistikrapporterna är det som är
enkelt att mäta och kanske också det som mer traditionellt förknippas
med bibliotekens verksamhet. Mycket av det som biblioteket gör i sitt
arbete syns dock inte. Den stora mängden arrangemang, lokalens olika
användningsområden och bibliotekets verksamhet utanför den egna
lokalen är några områden som inte syns i statistiken. De traditionella
mätmetoderna är på så sätt inte tillräckligt anpassade för att kunna
ge en fullständig bild över de moderna biblioteken.

Klipp:

När det gäller siffrorna som rapporterna lyfter fram bland annat
media, utlån, antal besök och publika datorer har vi inom bibliotekets
befintliga budgetram små möjligheter att göra några stora
förbättringar förutsatt att inte beslut tas att ta bort vissa delar.
Delar av det vi gör idag måste vi i så fall sluta göra.
Omprioriteringar kan göras genom att till exempel flytta resurser från
verksamhet för vuxna till verksamhet för barn och unga vilket skulle
medföra att siffrorna för barn och unga skulle öka. Barn och unga är
en av grupperna som prioriteras i bibliotekslagen.

Klipp:

Både läsfrämjande arbete och arbete för att minska den digitala
klyftan och öka medie- och informationskunskapen hos
biblioteksanvändarna är delar som vi behöver satsa på. Detta arbete
behöver bedrivas både i bibliotekets lokaler och utanför.
Personalresurser behöver frigöras från bemanning av lokaler till att
kunna arbeta med dessa frågor och komma ut i staden, på fritidsgårdar,
servicehem, Knutpunkten, torg etc och på detta sätt kunna arbeta med
nya och befintliga målgrupper och därigenom uppfylla bibliotekslagens
krav.

Jan

Den 14 oktober 2014 09:01 skrev Isberg Catharina - KF
<[log in to unmask]>:
> Hej!
> När biblioteksföreningen kom ut med årets rapporter gjorde vi en kommentar som finns att läsa på bibliotekets webbplats.
> http://biblioteksnv.se/web/arena/helsingborg/bibliotekschefen-kommenterar
>
> Vänliga hälsningar
> Catharina
>
>
> Catharina Isberg • Bibliotekschef
>
> Kulturförvaltningen
> Helsingborgs bibliotek
> Stadsparken • 251 89  Helsingborg
> Telefon 042-10 34 60
> [log in to unmask]
> helsingborg.se/bibliotek
>
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
> Skickat: den 13 oktober 2014 14:51
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] Varför försummar Helsingborgs stadsbibliotek barnen?
>
> Klipp ur Helsingborgs Dagblad
>
> Klipp:
>
> ”Det viktigaste är att man får tillgång till information och den finns i många olika former. Den fysiska boken är bara en”, säger Helsingborgs bibliotekschef Catharina Isberg (bilden), när HD tar upp ny statistik, som visar att Helsingborgs stadsbibliotek på punkt efter punkt utmärker sig negativt som ett av de sämsta biblioteken i Skåne.
> Särskilt olustig är Helsingborgs position som tredje sämst i Skåne, då det gäller utlåningen av böcker till barn under fjorton år.
>
> Klipp:
>
> Situationen är bedrövlig och ansvaret är politikernas. Men hur kan en bibliotekschef försvara sig med att boken inte är så viktigt?? På vilket sätt ska unga människor få en känsla för läsandets utvecklande mirakel om inte genom böcker?
>
> http://hd.se/kultur/blogg/2014/10/02/biblioteken-behover-personal/
>
> Jan
>
> --
> Jan Szczepański
> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora, vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
> E-post: [log in to unmask]-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager