LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst”
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 30 Oct 2014 14:00:43 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Bibliotekesföreningen har låtit göra en utredning som handlar om hur
bibliotekarier och andra biblioteksanställda
resonerar kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete.

Nämnas kan att censurfrågan som debatterats flitigt här på BIBLIST
behandlas utförligt. Skrämmande är hur långt
biblioteken gått i att lämna ifrån sig ansvaret för förvärvet till
kommersiella aktörer och förlita sig på ad hoc förslag
från användarna. Risken är stor att biblioteken tappar kontrollen över
en kärnverksamhet.

Citat från sidan 71:

En grundläggande fråga rörande förvärv av medier på bibliotek handlar
om kontrollen över urvalet och hur den utövas mot bakgrund av de
förändringar i det konkreta mediearbetet som beskrivits i föregående
kapitel. Är det fortfarande bibliotekarierna som kan sägas ha denna
kontroll och hur ser den i så fall ut? Och ör den önskvärd och/eller
nödvändig? På vilket sätt relateras kontroll över förvärvet till
trenden mot en allt starkare användarstyrnig som framkommit i studien
och sådant som PDA och förvärv av elektroniska medier i
paketlösningar?


Rapporten kan laddas ner här:

http://www.biblioteksforeningen.org/material/vi-arbetar-i-medborgarnas-tjanst/

Jan-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager