LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: IFLA kan, Advokatsamfundet kan, varför kan inte Svensk biblioteksförening?
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 22 Oct 2014 09:14:57 +0300
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (119 lines)Bäste Jacob - kära BIBLIST,

"eboksleverantörernas kartläggning av låntagares lån och läsning" dikteras 
väl närmast av deras affärsintressen? Vad ska man då säga om NSA:s med 
flera statliga underrättelseorganisationers kartläggning(ar) av våra liv 
(inklusive boklånen och läsningen)? Eller om eboksleverantörernas
samarbete med underrättelsetjänsterna?

Anne Rambergs inlägg i dessa frågor (rörande den personliga integriteten i 
rättsstaterna)  är desto mer beundransvärda därför att hon är 
generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Som bland annat Jan Sz. har 
framhållit, skulle vi gärna se att bibliotekens talesmän och -kvinnor 
utvecklade lika mycket mod och kampvilja som denna lysande representant 
för The Judicial Power.

Men inte ens IFLA har gjort eller gör särskilt väl ifrån sig. Ta t.ex. 
deklarationen från augusti (2014). Här:  http://www.lyondeclaration.org/.

Lyondeklarationen handlar visserligen om "tillgång till information och 
utveckling" och anknyter därför bara indirekt till övervakningens och de 
mänskliga rättigheternas problematik. Ingen kan dock förneka att 
frågorna hänger ihop. I Lyondeklarationen läser vi således bland annat: 
"2. Sustainable development must take place in a human-rights based 
framework, where [...] d. Equitable access to information, freedom of 
expression, freedom of association and assembly, and privacy are promoted, 
protected and respected as being central to an individuals independence".

Så låter den officiella poesidelen. Men till vardags håller The Library 
Power hellre tyst än tar ställning och uttalar sig. Quo usque tandem? Hur 
länga skall detta tillåtas fortsätta? frågar

Mikael

Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 * 
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/
Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Tue, 21 Oct 2014, Jacob Andersson wrote:

> Hej,
>
> Är det någon som har någon update vad gäller bibliotekariers engagemang i
> nedanstående exempel på kampen "för den demokratiska rättsstaten och dess principer"?
>
> Det verkar som om åtminstone Jan tycker det är viktigt att vi tar ställning i den politiska
> frågan.
>

> Själv associerar jag till eboksleverantörernas kartläggning av 
> låntagares lån och läsning kontra sekretessen kring boklån.

>
> Vänliga hälsningar,
> Jacob
>
> ---------------------
> Jacob Andersson
> Bibliotekarie
> Bibliotek och IT
> Malmö högskola
> 205 06 Malmö
> 040-66 58387
>
>
>
>
> On Mon, 4 Nov 2013 09:30:49 +0100, Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
> wrote:
>
>> Läs Anne Rambergs blogginlägg:
>>
>> http://annerambergs.wordpress.com/2013/11/03/darfor-ar-advokatsamfundet-
> intresserat-av-usas-massavlyssning-fras-verksamhet-och-regeringens-passivitet-i-fragan/
>>
>> Klipp:
>>
>> Jag skrev i förra veckan ett blogginlägg på denna sida ”På spaning
>> efter en regering med integritet”. Man kan möjligen fråga sig varför
>> Advokatsamfundet ska delta i debatten om USAs avlyssning och FRAs
>> påstådda samarbeten? Är det verkligen samfundets uppgift att kritisera
>> regeringen för sin tystnad i denna fråga? Svaret på båda dessa frågor
>> är enligt min mening obetingat ja.
>>
>> Skälet till varför samfundet ska agera resolut är att det handlar om
>> att försvara grundläggande demokratiska värden. Det är inte bara
>> Advokatsamfundets skyldighet, utan det är alla enskilda advokaters
>> uppgift. Advokater har ett särskilt ansvar att försvara den
>> demokratiska rättsstaten och dess principer.
>>
>> Har inte även vi bibliotekarier det ansvaret och den skyldigheten?
>> Varför anser Svensk biblioteksförening att något försvar för den
>> demokratiska rättstaten och dess principer inte behöver försvaras?
>>
>> Jan
>>
>> --
>> Jan Szczepański
>> F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
>> vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
>> E-post: [log in to unmask]
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager