LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Om rasism, censur och urval
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sun, 5 May 2013 14:24:28 +0300
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (45 lines)Rasismen tar sig inte enbart uttryck i främlingshat. Vi är inte bara 
rasister på hemmaplan, vi är också imperialister ute i världen. Rasism och 
imperialism är sammanvävda i ideologi och praktik. Därför blir vi inte av 
med rasismen om vi inte gör oss av med imperialismen.

Tidskriften BiS temanummer om censur (nr 1/2013) har nämnts i den här 
diskussionen. Jag följde rekommendationen och läste numret. Med intresse 
och behållning! Dock saknar jag en begreppsutredning och -definition. 
Borde vi begränsa vår användning av begreppet censur till sådana 
officiella, statliga sammanhang där det primärt är fråga om en 
förhandscensur, som bygger på särskilda censurlagar (t ex filmcensuren i 
Sverige fram till 2011) eller som åtminstone påstås vara laglig (inte 
sällan med hänvisning till "nationens intresse")? Eller vore också det ett 
slags censur (en censur av begreppet censur!)?

Få frågor kan väl vara viktigare för bibliotekarien än urvalet och 
principerna för det. Men vi måste medge att digitaliseringen, internet och 
e-böckerna i mångt och mycket ändrar på förutsättningarna. Allt digitalt 
material ryms med; alla bibliotek kommer att ha utrymme för alla e-böcker. 
Dessutom upplöser e-boken bokens varuform, idén om boken som en 
handelsvara medan en äldre uppfattning om boken som en gåva kanske åter 
kommer att tas till heders. Som en följd av dessa förändringar skiljs 
"kollektionen" definitivt från "urvalet". Men bibliotekariens uppgift 
består liksom tidigare i att göra bästa möjliga urval. Detta kräver en 
medveten politik och ett klart avståndstagande från rasism, imperialism 
och censur. Vilket inte bör vara omöjligt att åstadkomma. Redan Gabriel 
Naudé gav en utgångspunkt i sina Råd om inrättandet av ett bibliotek 
(1627):

"Ty ett bibliotek som är inrättat för offentligt bruk bör vara universellt 
och detta kan inte bli fallet om det inte innehåller de viktigaste 
författarna på alla kunskapsfält, i synnerhet konsterna och 
vetenskaperna".

Med vänlig hälsning,

Mikael


Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager