LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: Kortbetalning
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 15 May 2013 14:27:55 +0300
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (149 lines)iZettle är ju ett intressant tips, visste inte att "alla nu kan ta betalt 
med kort", som det sägs i reklamen. Hur som helst: uppmuntrad av en 
BIBLIST-prenumerant, som bad mig förklara hur bitcoin funkar ("det är bra 
om vi håller oss up-to-date", skrev hon) -- och med tanke på att bitcoin 
fortfarande är ett ganska nytt begrepp -- ska jag bifoga det svar som jag 
sände henne till hela listan:

Ett första svar [på frågan: hur funkar bitcoins?] är, att betalning med 
bitcoins på många sätt liknar vad du gör när du betalar via nätet från 
ditt bankkonto eller använder uppgifterna från ditt kreditkort för att 
göra en nätbetalning.

Men i andra avseenden är bitcoin avgjort ett nytt och annorlunda 
betalningsmedel. För det första är det en kryptovaluta, vilken som detta 
begrepp säger bygger på krypteringsteknik. I stället för att försöka 
förklara i detalj hur denna teknik funkar ber jag dig ägna en tanke åt 
vårt traditionella penningsystem. Vad bygger det på?

Svaret är, att vårt traditionella och nuvarande penningsystem bygger på 
medborgarnas förtroende, vilket i sin tur baserar sig på vår erfarenhet 
av att samhällsekonomin funkar ungefär som vi väntar oss att den ska 
funka.

Förtroendet upprätthålls i sista hand av en stor apparat, som kallas för 
staten. En huvudroll i sammanhanget spelar centralbanken, som vanligtvis 
har monopol på att trycka sedlar och mynt men detta leder ju oss bara 
tillbaka till staten.

Nåväl, bitcoin-systemet är utformat så att vi ska kunna ersätta vårt 
förtroende för statens pengar med tillit till krypterade pengar. Bitcoins 
är så att säga värda vårt förtroende så länge krypteringen håller.

Ett citat får belysa lite mer i detalj hur bitcoinsystemet fungerar: 
"Eftersom ingen central auktoritet finns som kan journalföra och godkänna 
transaktioner har Bitcoin istället en publik, distribuerad databas som 
kallas blockkedjan där alla transaktioner som sker i Bitcoinnätverket 
lagras. För att en transaktion skall vara bekräftad måste den finnas med i 
ett block. Att skapa ett block som kommer med i blockkedjan är en tävling 
mellan miners i nätverket och det är fritt fram för vem som helst att vara 
med. Priset i tävlingen är 50 nyskapade bitcoins samt alla (frivilliga) 
transaktionsavgifter som följer med de transaktioner som inkluderas i 
blocket. Belöningen på 50 bitcoins halveras ungefär vart fjärde år vilket 
gör att det totala antalet bitcoins slutligen kommer att stanna på strax 
under 21 miljoner" (cit. från den kanske något halvfärdiga sajten 
bitcoin.se)

Verkar det svårbegripligt? Ja, men är inte också vårt nuvarande 
finanssystem lite dunkelt? För att begripa vad som händer och sker i 
finanssystemet kan man t ex försöka läsa meddelandena från "Bank of 
International Settlements" i Basel (http://www.bis.org). De är inte heller 
alltid särskilt lättfattliga...

Enklast och lätt bildar du dig en uppfattning om hur bitcoins funkar i 
praktiken genom att skaffa dig en egen bitcoinplånbok och följa med vad 
tidningarna och bloggarna skriver i ämnet.

Hoppas detta hjälper dig på traven med bitcoins!

Med vänlig hälsning,

Mikael

Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Wed, 15 May 2013, Lotta Haglund wrote:

> Hej!
> Sedan början av 2013 har vi kortbetalning via iZettle (https://www.izettle.com/se/), vilket fungerar utmärkt. Håller helt med Annsofi att transaktionskostnaden uppvägs av andra aspekter.
>
> Med vänlig hälsning
>
> / Lotta Haglund
>
> Lotta Haglund | Chef Bibliotek, IT, Utbildnings- och forskningsavdelningen
>
> [cid:[log in to unmask]]
>
> Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
>
> Lidingövägen 1
> Box 5626
> 114 86 Stockholm
>
> Dir +46 8 120 538 04
> Tel +46 8 120 537 00
> Mob +46 700 36 01 39
>
> www.gih.se<http://www.gih.se/>
>
>
>
>
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Lindberg Annsofi
> Skickat: den 15 maj 2013 11:57
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] SV: Kortbetalning
>
> Hej!
> Vi har haft betalning med kort länge och det fungerar utmärkt.
> Den kostnad som en transaktion ger kompenseras av att det är enkelt och säkert att hantera betalning med kort.
> Hos oss funderar vi på att helt sluta med kontant betalning.
>
> Med vänlig hälsning
>
> [Beskrivning: cid:[log in to unmask]]
>
> Annsofi Lindberg
> Fil. mag. i Biblioteks- och informationsvetenskap
> Bibliotekarie
>
> Röda Korsets Högskola
> Box 55676
> 102 15 Stockholm
> Besöksadress: Teknikringen 1
> Telefon:  08-587 516 82 Fax: 08-587 516 90
> [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
>
> www.rkh.se<http://www.rkh.se/>
> www.facebook.com/rodakorsetshogskola
>
>
>
>
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Halvardson, Margret
> Skickat: den 15 maj 2013 08:58
> Till: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
> Ämne: [BIBLIST] Kortbetalning
>
> Vi får ofta frågan om vi tar kort och har därför funderat på införa den möjligheten på biblioteket. Förutom kostnaden att hyra själva apparaten tillkommer en kostnad på 1 kr/transaktion.
> Nu undrar jag hur ni gör på bibliotek, som har möjligheten att betala med kort, för att kompensera för den här extra kostnaden?
>
> Margret Halvardson
> Bibliotekschef
> Vimmerby bibliotek
> Vimmerby kommun
> Kultur-och fritidsförvaltningen
> Stadshuset
> 598 81  VIMMERBY
> 0492-76 93 81, direkt
> 0492-76 90 96, fax
> Besök oss gärhttp://www.vimmerby.se/bibliotek
>
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager