LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kandidatuppsats: ny sökning av infromanter till fan fiction
From: Ann-Mari Backman <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 8 May 2013 13:25:08 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Hej!

Jag heter Ann-Mari Backman och studerar biblioteks- och
informationsvetenskap (BHS) vid högskolan i Borås. För närvarande skriver
jag min kandidatuppsats där jag undersöker huruvida fan fiction kan brukas
som läsfrämjande verktyg av folkbibliotek. Med fan fiction menar jag de
amatörproducerade texterna som är baserade (eller bygger vidare) på redan
existerande verks miljöer, karaktärer och historier. Jag inriktar mig på
ungdomsbibliotekarier som jobbar med ungdomar mellan 14-20 år då jag vill se
hur bibliotekarier tänker, ser på, har gjort och resonerar kring fan fiction
som ett läsfrämjande verktyg. 

Har ni på ert bibliotek använt er av fan fiction? Jag undrar om du i så fall
skulle vara intresserad av att svara på några frågor kring detta. Mina
frågor kommer främst inriktas mot hur bibliotek kan använda sig av fan
fiction och andra amatör producerade texter för att stärka ungdomars
läsförståelse och läsintresse. Frågorna är öppna och du får gärna svara så
mycket eller lite som du vill.


Det kommer röra sig om tiotal frågor som jag skickar ut i ett mailformat om
ni själva inte har möjlighet att mötas för en intervju. Du som väljer att
ställa upp för en intervju eller att svara på mailfrågorna ger ett samtycke
till att informationen används till min kandidatuppsats (om ämnet fan
fiction som läsfrämjande redskap)vilket jag är tacksam för.
Med vänliga hälsningar/
Ann-Mari Backman 


Kontaktinformation:

[log in to unmask]

eller [log in to unmask]


Tel: hör av dig via mailen så ringer jag upp.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager