LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Vad är relevant och vad är icke relevant information
From: Daniel Forsman <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 30 May 2013 19:31:25 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (111 lines)


Hej! 
Det stämmer att vi erbjuder tillgång till en stor mängd dagstidningar 
utöver de vetenskapliga tidskrifterna. 
Dessa ingår i de de fulltextdatabaser som vi licensierar där både 
vetenskapliga tidskrifter och dagstidningar ingår. Amerikanska 
dagstidningar kan ha betydelse för t ex Industrins ekonomi och 
organisation. Att erbjuda tillgång till dagstidningar för vår 
internationella studenter och forskare är en annan anledning. Utöver det 
har Chalmers ett uppdrag att samverka med det omgivande samhället vilket 
speglas i dagstidningarna. Jag ser ingen motsats i att erbjuda vår 
forskning och utbildning ett rikt utbud av informationsresurser så länge 
som våra användare hittar det de letar efter. Ser vi på 
användningsstatistiken så nyttjas resurserna och då får vi anta att det är 
uppskattat och relevant. Likaså kan vi se ett ökat nyttjande av 
fulltextresurserna och en minskande trend på fjärrlån och inköpsförslag 
vilket torde tyda på att vår samling uppfyller användarnas krav på bredd 
och relevans. 
 
Tack för din omsorg för Chalmers studenter och forskare. 
 
Daniel 
 
On 5/30/13 8:58 PM, "Jan Szczepanski" <[log in to unmask]> wrote: 
 
>En miljon etthundratrettiosjutusen sexhundrasjuttiofem (1.137.675) av 
>träffarna på Child abuse är ur amerikanska dagstidningar. 
>Tack vare Summon har användarna tillgång till över 91 miljoner 
>dagstidningsartiklar. 
> 
>När blev amerikanska tidningsartiklar väsentliga för forskningen och 
>utbildningen vid Chalmers? Borde inte relevans och kvalité 
>vara viktiga faktorer. Mängd kan inte ersätta detta. 
> 
>Skräp är skräp om än i gyllene dosor. 
> 
>Jan 
> 
>PS. Pelle Snickars kommer naturligtvis att skriva en bok om 
>kvalitetsbegreppet 
> 
>http://pellesnickars.se/index.php?id=339 
> 
> 
> 
>Den 29 maj 2013 15:59 skrev Daniel Forsman <[log in to unmask]>: 
>> Hej Jan! 
>> Som du vet licensierar biblioteken en del ämnesövergripande 
>> fulltextdatabaser t ex Ebsco Academic Search, Ebsco Business Source 
>> Premier och Proquest Central. Dessa innehåller tvärvetenskapliga 
>>artiklar 
>> och ämnesspecifika artiklar inom ämnesområden som är relevanta för 
>> lärosätenas utbildning och forskning. Det kan även medföra att vi får 
>> tillgång till artiklar inom ämnesområden som vi normalt inte skulle ha 
>> täckt in. I vissa fall är det inte ens möjligt att prenumerera på en 
>> enskild tidskrift elektroniskt utan du måste licenserna ett helt paket 
>> eller en kanske en hel databas. Att du får många träffar inom ett 
>> ämnesområde som inte verkar ha direkt bäring på lärosätets forskning 
>>eller 
>> utbildning är ett resultat av detta. Samtidigt så ser vi att det 
>> förekommer användning inom oväntade ämnesområden på sätt som vi inte 
>> föreställt oss. Så jag tycker det berikar vårt bestånd snarare än 
>>belastar 
>> det. 
>> 
>> Vänliga hälsningar, 
>> Daniel Forsman 
>> Chalmers bibliotek 
>> 
>> 
>> On 5/29/13 12:11 PM, "Jan Szczepanski" <[log in to unmask]> 
>>wrote: 
>> 
>>> En av våra huvuduppgifter är att kunna skilja mellan bra och dålig 
>>>information. Bibliotek är viktiga gatekeepers. 
>>> 
>>>Ett bibliotek ska naturligtvis ha relevant information för sina 
>>>användare. Icke-relevant information är inte till 
>>>nytta. Men i våra dagar är detta inte någon självklarhet. 
>>> 
>>>Jag gjorde en sökning i Chalmers Summon på Child abuse och fick som 
>>>svar: Sökresultat: Din sökning på 
>>>children abuse gav 1 473 690 träffar. 
>>> 
>>>Jag har svårt att se vilka användare på Chalmers som har glädje av det. 
>>> 
>>>Enligt Wikipedia så utbildas civilingenjörer, arkitekter, 
>>>högskoleingenjörer, teknologie kandidater, teknologie doktorer och 
>>>licentiater samt sjöbefäl på Chalmers. 
>>> 
>>>Det finns nog anledning för biblioteket att se över sin 
>>>förvärvspolitik och fundera över vad som är relevant och vad som inte 
>>>är det. 
>>> 
>>>Jan 
>>> 
>>>-- 
>>>Jan Szczepański 
>>>F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen 
>>>för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek 
>>>E-post: [log in to unmask] 
>> 
> 
> 
> 
>--  
>Jan Szczepański 
>F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen 
>för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek 
>E-post: [log in to unmask] 
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager