LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: The Big Deal and the Damage Done
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sat, 4 May 2013 11:32:22 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (59 lines)


 Rubriken är titeln på Walt Crawfords nyutkomna  lilla billiga bok som
tar upp ett allvarligt förvärvsproblem, den enorma överföringen av
medel från humanistisk och samhällsvetenskaplig litteratur till förmån
för STM vilket också skett bland svenska bibliotek. Även om troligen
ingen bryr sig så bör man vara medveten om vad som pågår.

http://www.lulu.com/shop/walt-crawford/the-big-deal-and-the-damage-done/ebook/product-20998658.html

Klipp:

When academic libraries adopted the Big Deal and other bundles of
serials, it seemed like a win-win-win situation: Publishers had
predictable revenues, libraries gained some price relief, users gained
access to many more serials. But Big Deals have damaged humanities and
other fields that rely on monographs and the ability of libraries to
do everything else--and in the long run, they're probably not
sustainable anyway. This study looks at U.S. academic libraries by
size, sector and Carnegie classification, showing spending changes
from 2000 through 2010 for current serials, books and other
acquisitions, and everything else; in the process, it shows the damage
done.

Enligt Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond så är den här
utvecklingen oundviklig enligt en krönika i Vetenskapsrådets tidskrift
Curie och han förklarar att monografins högtidsdagar är över. I
praktiken har dom akademiska biblioteken sedan länge insett det.

http://www.tidningencurie.se/22/kronikor/kronikor/2013-05-03-goran-blomqvist-lat-inte-samtalet-forsvinna-med-monografin.html

Klipp:


Monografin medverkade i bästa fall till ett vetenskapligt samtal både
i fackpress och utanför akademierna. Böckerna recenserades och
diskuterades; artiklar från diverse högt ansedda internationella
tidskrifter når sällan forskare utanför den inre kretsen och bara i
undantagsfall dagspressen.

Det är vare sig möjligt eller önskvärt att vrida utvecklingen tillbaka
– monografins högtidsdagar är över. Men synteser, breda fördjupningar,
samtal över ämnesgränserna och mellan discipliner behövs, liksom ett
offentligt samtal om och med forskningen. Nu gäller det att hitta sätt
att publicera och diskutera vetenskap som tillfredsställer de enskilda
forskarnas krav på att nå ut internationellt, att meritera sig och
samtala med likar – och samtidigt lever upp till forskningens krav på
en scen där resultaten får ta plats och diskuteras mer allmänt.

Vi skriver maj 2013 och det är hög tid att försvara humanismen

Jan
--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager