LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Primo på Umeå UB
From: Charlotte Hertzberg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 May 2013 10:48:53 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (137 lines)


Jan, den dagen Chalmers oreserverat börjar att hylla sitt eget system och lika oreserverat klanka ner på övriga system är det lika orelevant att lyssna på deras åsikter som på dina. 
 
Med vänlig hälsning 
/Lotta 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski 
Skickat: den 27 maj 2013 11:33 
Till: [log in to unmask] 
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Primo på Umeå UB 
 
Lars: Jag antar att det då inte heller finns någon relevans i att lyssna på Chalmers som aktivt arbetar med ett av dom kommersiella systemen inklusive företagets reklamkampanjer? 
 
Jan 
 
 
Den 27 maj 2013 08:08 skrev Lars Iselid <[log in to unmask]>: 
> Jan: Vet inte om det känns relevant att debattera Discovery-system med 
> dig då du, enl. Biblioteksbladet, sitter i EBSCO European Advisory Board. 
> 
> Preprintartikeln du hänvisar till säger:"On the quantitative 
> benchmarks measured by this study, the EBSCO Discovery Service tool 
> outperformed the other search systems in almost every category." och 
> naturligtvis länkar EBSCO själva till denna för de fördelaktiga artikel: 
> http://www.ebscohost.com/discovery/about/news-reviews 
> 
> Lars Iselid 
> Umeå UB 
> 
> Lars Iselid 
> 
> 
> 
> 2013/5/26 Anna Larsson <[log in to unmask]> 
>> 
>> Hej! 
>> 
>> Jag kan se flera anledningar till varför biblioteken behöver 
>> Discoverysystem. För det första kan det väl ibland vara svårt att få 
>> tillgång till resurser om man exempelvis inte sitter på campus. 
>> Använder man då Google kommer man inte in rätt i resursen via 
>> proxyservern. För det andra är bibliotekskatalogerna stängda och 
>> resurserna där är inte sökbara i Google. För det tredje är det 
>> smidigt för biblioteken att kunna få ordning och reda på e-resurserna 
>> genom att exempelvis koppla Discoverysystemet till ett ERM-system. 
>> 
>> Vad som sedan händer på sikt är en annan sak:-) 
>> 
>> Bästa hälsningar 
>> 
>> Anna 
>> ____________________________________ 
>> Anna Larsson, Librarian 
>> The Asia Library, Lund University 
>> Email: [log in to unmask] 
>> http://www.ace.lu.se/library 
>> ____________________________________ 
>> 
>> ________________________________________ 
>> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services 
>> [[log in to unmask]] f&#246;r Mikael Book [[log in to unmask]] 
>> Skickat: den 26 maj 2013 11:31 
>> Till: [log in to unmask] 
>> Ämne: Re: [BIBLIST] Primo på Umeå UB 
>> 
>> " kan någon förklara för mig varför varje högskola sitter och köper 
>> ett eget söksystem, när vi har Internet och forskaren kan göra en 
>> enda sökning, oberoende av var hon sitter?", frågar Lars Aronsson. 
>> 
>> Lars retoriskt formulerade fråga saknar inte relevans i den pågående 
>> diskussionen om biblioteken och deras framtid (nästan helt oberoende 
>> av land eller världsdel, faktiskt). I hopp om att några 
>> bibliotekarier av yrket vill försöka besvara frågan här på BIBLIST 
>> avstår jag gärna denna gång för egen del och nöjer mig med en 
>> solidarisk hälsning från östra grannlandet. 
>> 
>> Mikael 
>> 
>> PS Solidarisk syftar på upploppen i förorterna. 
>> 
>> 
>> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 * 
>> http://www.kaapeli.fi/book/ * http://blogi.kaapeli.fi/book/ * 
>> http://blog.spinellisfootsteps.info/ 
>> 
>> 
>> On Sat, 25 May 2013, Lars Aronsson wrote: 
>> 
>> > On 05/24/2013 03:12 PM, Jan Szczepanski wrote: 
>> >> Här ytterligare en jämförelse på ordet barnmisshandel 
>> >> 
>> >> Umeå 164 träffar 
>> >> Skövde 187 träffar 
>> >> Stockholm 367 
>> >> Göteborg 379 
>> >> Libris 731 
>> >> Google Scholar 1180 
>> >> Google 277.000 
>> > 
>> > Jan verkar argumentera för att varje högskola ska köpa hans favorit 
>> > bland söksystemen. Men kan någon förklara för mig varför varje 
>> > högskola sitter och köper ett eget söksystem, när vi har Internet 
>> > och forskaren kan göra en enda sökning, oberoende av var hon 
>> > sitter? Varför har Göteborgs universitetsbibliotek en egen 
>> > sökrutin? 
>> > Den frågan tycker jag borde besvaras innan man börjar fundera över 
>> > vilket söksystem man ska köpa in. 
>> > 
>> > Att bokbeståndet i Göteborg skiljer sig från det på andra orter, är 
>> > en självklar men tragisk konsekvens av att böcker förr brukade 
>> > tryckas på papper och förvaras på hyllor. 
>> > Idag kan man söka boktitlar i Libris och om de inte råkar finnas i 
>> > Göteborg, kan man fjärrlåna dem från resten av landet. Så den delen 
>> > av problemet är ju redan löst, även om Libris tyvärr bara täcker 
>> > Sverige, när det ju vore lika lätt att fjärrlåna från Norge eller 
>> > Danmark till en forskare som råkar befinna sig i Göteborg. 
>> > 
>> > Men de här söksystemen är väl tänkta att gå längre än till att söka 
>> > boktitlar i Libris? Så varför går de i så fall kortare än Libris i 
>> > att vara en enhetlig nationell databas? 
>> > 
>> > 
>> > -- 
>> > Lars Aronsson ([log in to unmask]) 
>> > Aronsson Datateknik - http://aronsson.se 
>> > 
> 
> 
 
 
 
-- 
Jan Szczepański 
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek 
E-post: [log in to unmask] 
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager