LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: SV: [BIBLIST] Primo på Umeå UB
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 May 2013 11:44:39 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (115 lines)


 Lisa Carlsson ger i sin uppsats Effekten av discoverytjänster på
bibliotekens e-resurser? En undersökning om Summons effekt på Chalmers
bibliotek följande förklaring:


Att akademiska bibliotek, vilket hädanefter refereras till som
bibliotek, har haft olika ingångar till sina samlingar har vållat
användarna bekymmer. Det är ingen självklarhet för användaren att
finna monografier i katalogen, universitetets eller högskolans egen
forskning i publikationsdatabasen eller hur specialiserade
ämnesdatabaser med olika gränssnitt fungerar. Efter Googles lansering
1998 (Vaughan, 2011, s. 6) blev detta ännu tydligare i och med den
enkelhet och snabbhet som Google kom att innebära med sin enda
sökruta. Även om det funnits ett flertal sökgränssnitt innan är det
Google som kommit att representera hur användare idag förväntar sig
att finna och få information presenterat för sig.


http://bada.hb.se/bitstream/2320/11077/1/k12_24.pdf

Jan

Den 26 maj 2013 15:46 skrev Anna Larsson <[log in to unmask]>:
> Hej!
>
> Jag kan se flera anledningar till varför biblioteken behöver Discoverysystem. För det första kan det väl ibland vara svårt att få tillgång till resurser om man exempelvis inte sitter på campus. Använder man då Google kommer man inte in rätt i resursen via proxyservern. För det andra är bibliotekskatalogerna stängda och resurserna där är inte sökbara i Google. För det tredje är det smidigt för biblioteken att kunna få ordning och reda på e-resurserna genom att exempelvis koppla Discoverysystemet till ett ERM-system.
>
> Vad som sedan händer på sikt är en annan sak:-)
>
> Bästa hälsningar
>
> Anna
> ____________________________________
> Anna Larsson, Librarian
> The Asia Library, Lund University
> Email: [log in to unmask]
> http://www.ace.lu.se/library
> ____________________________________
>
> ________________________________________
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] f&#246;r Mikael Book [[log in to unmask]]
> Skickat: den 26 maj 2013 11:31
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: Re: [BIBLIST] Primo på Umeå  UB
>
> " kan någon förklara för mig varför varje högskola sitter och köper ett
> eget söksystem, när vi har Internet och forskaren kan göra en enda
> sökning, oberoende av var hon sitter?", frågar Lars Aronsson.
>
> Lars retoriskt formulerade fråga saknar inte relevans i den pågående
> diskussionen om biblioteken och deras framtid (nästan helt oberoende av
> land eller världsdel, faktiskt). I hopp om att några bibliotekarier av
> yrket vill försöka besvara frågan här på BIBLIST avstår jag gärna denna
> gång för egen del och nöjer mig med en solidarisk hälsning från östra
> grannlandet.
>
> Mikael
>
> PS Solidarisk syftar på upploppen i förorterna.
>
>
> Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 *
> http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
> http://blog.spinellisfootsteps.info/
>
>
> On Sat, 25 May 2013, Lars Aronsson wrote:
>
>> On 05/24/2013 03:12 PM, Jan Szczepanski wrote:
>>> Här ytterligare en jämförelse på ordet barnmisshandel
>>>
>>> Umeå 164 träffar
>>> Skövde  187 träffar
>>> Stockholm 367
>>> Göteborg 379
>>> Libris 731
>>> Google Scholar 1180
>>> Google 277.000
>>
>> Jan verkar argumentera för att varje högskola ska köpa
>> hans favorit bland söksystemen. Men kan någon förklara
>> för mig varför varje högskola sitter och köper ett eget
>> söksystem, när vi har Internet och forskaren kan göra
>> en enda sökning, oberoende av var hon sitter? Varför
>> har Göteborgs universitetsbibliotek en egen sökrutin?
>> Den frågan tycker jag borde besvaras innan man börjar
>> fundera över vilket söksystem man ska köpa in.
>>
>> Att bokbeståndet i Göteborg skiljer sig från det på andra
>> orter, är en självklar men tragisk konsekvens av att böcker
>> förr brukade tryckas på papper och förvaras på hyllor.
>> Idag kan man söka boktitlar i Libris och om de inte råkar
>> finnas i Göteborg, kan man fjärrlåna dem från resten av
>> landet. Så den delen av problemet är ju redan löst, även
>> om Libris tyvärr bara täcker Sverige, när det ju vore
>> lika lätt att fjärrlåna från Norge eller Danmark till en
>> forskare som råkar befinna sig i Göteborg.
>>
>> Men de här söksystemen är väl tänkta att gå längre än
>> till att söka boktitlar i Libris? Så varför går de i så fall
>> kortare än Libris i att vara en enhetlig nationell databas?
>>
>>
>> --
>>  Lars Aronsson ([log in to unmask])
>>  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>>-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager