LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Gutter og lesing
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sun, 26 May 2013 19:51:34 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (61 lines)


Rubriken på en artikel i Aftenposten om en nyutkommen bok med
titeln Gutter og lesing

Unge kvinner: Lånte 335 566 bøker Unge menn: Lånte 2 880 bøker

Klipp ur artikeln:


For hver 116. skjønnlitterære bok en norsk kvinne i alderen 24–30
lånte fra biblioteket, lånte en mann i samme alder én. Det viser tall
som er hentet fra 135 biblioteker over hele landet.

Den samme trenden ser man blant norske skoleelever i grunnskolen.
Jenter i barneskolealderen 6–13 år låner dobbelt så mye
skjønnlitteratur som gutter. På ungdomsskoletrinnet øker forskjellene
og jentene låner dessuten flere fagbøker enn guttene, og et tredobbelt
antall skjønnlitterære bøker.

Jentene presterer bedre

I boken Gutter og lesing forsøker en rekke norske, danske og svenske
forskere å forklare noe av mekanismene som ligger bak denne trenden.


- Skjønnlitteraturen utfordrer guttenes maskulinitet, og mange
identifiserer seg ikke med den i det hele tatt. En undersøkelse av
alle de skjønnlitterære bøkene som ble gitt ut i 2011, viser at to
tredjedeler ble skrevet av kvinner. I tillegg er mange av titlene
preget av jenteidentiteter og jenteinteresser. Dette kan være
eksempler på årsaker til at gutter ikke leser særlig mye
skjønnlitteratur. Bøkene har dessuten ofte rosa og lilla omslag, som i
kraft av designet henvender seg til jenter. «Gripefaktoren» er dermed
ofte lav for gutter, sier redaktør og medforfatter Kåre Kverndokken,
som til daglig er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Vestfold.

Rettet mot jenter

- Til en viss grad kan man si at skolekulturen er rettet mot jenter.
Det er også slik at de som representerer lærerstanden, og særlig på
lavere klassetrinn, er kvinner. Flere prosjekter viser at møter med
menn som gode, lesende rollemodeller gir effekt på gutters
lesemotivasjon. Tekstkulturen som guttene møtes med, er for mange litt
for feminisert. Noen gutter føler seg truet av den.

http://www.aftenposten.no/kultur/Unge-kvinner-Lante-335-566-bokerAUnge-menn-Lante-2-880-boker-7211432.html#.UaJFlZlvk5s

Vi kan nog med viss rätt även hävda att den överväldigande majoriteten
av bibliotekarier är kvinnor.

Länk till boken, som ännu inte tycks vara beställd av något svenskt bibliotek:

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=824501432X

Jan


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager