LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Älskadebibliotek
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 13 Jun 2012 10:51:17 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (184 lines)


Hu kan en ledande företrädare för biblioteks-sverige hävda att

"Det är, med förlov sagt, ytterst tveksamt om ökade öppettider leder till
att fler och nya grupper besöker biblioteket"

Om detta är en allmän åsikt eller en extremt personlig åsikt
generalsekreterarern
företräder vet jag inte. Men den är i högsta grad kontroversiell.

Tre företrädare för kulturnämnden i Malmö

Daniel Sestrajcic (V),
ordförande kulturnämnden

Marcelo Arce Castillo (S),
1:e vice ordförande kulturnämnden

Charlotta Bergström (Mp),
ledamot i kulturnämnden

skriver tillsammans i Sydsvenskan ett gemensamt inlägg som går på tvärs
med både generalsekreteraren och bibliotekschefen i Malmö.

Klipp:

I en stad som Malmö – med barnfattigdom, med alla studenter, med en
ung befolkning där barnfamiljerna blir fler och fler – är biblioteket
en av få ickekommersiella platser som är öppna för alla medborgare. På
biblioteket kan Malmö vara en sommarstad för de invånare som vare sig
har råd med semester eller har en egen stuga att åka till. Då är det
inte rimligt med sommartid från den andre maj till den siste augusti.
En sommartid som innebär kraftigt försämrade öppettider med bara några
få timmar öppet på lördagar och stängt på söndagar.

Bibliotekens främste företrädare skriver: "Det är, med förlov sagt,
ytterst tveksamt om ökade öppettider leder till
att fler och nya grupper besöker biblioteket"

Citat:

Utökade öppettider gör biblioteket mer lättillgängligt för alla och
låga trösklar stimulerar fler att besöka biblioteket. Därför tillför
vi stadsbiblioteket 1,6 nya miljoner för utökandet av öppettiderna. Vi
ställer oss frågande till varför vi därmed skulle hindra arbetet med
att nå nya grupper som rimligtvis ingår i bibliotekets ordinarie
uppdrag. I sammanhanget är det synd att stadsbibliotekarie Elsebeth
Tank (Sydsvenskan 5.6) inte nämner att biblioteket på nämndens
initiativ tillfördes 600 000 kronor för att utöka bokbussverksamheten
med fler turer, en ny bokbuss och en mångspråkig personal.

Bibliotekens främste företrädare skriver: "Det är, med förlov sagt,
ytterst tveksamt om ökade öppettider leder till
att fler och nya grupper besöker biblioteket"

Även en reaktionär gammal stofil kan bli förbannad över alla dessa
moderna upplevelseföreträdare
som så aktivt motarbetar bibliotekets idé.

Citat:

Vi inser att det behövs offensivt arbete för att få
underrepresenterade grupper att ta plats på våra bibliotek. Samtidigt
är vi övertygade om att dessa grupper inte i första hand lockas av
exempelvis Internationell författarscen eller en bistro – hur lovvärda
dessa projekt än är i andra avseenden – utan av att man har ett
välbemannat bibliotek med aktiv personal.

Sådan värmer en reaktionär gammal stofil även om det är så 1974.

Upplevelser i all ära men först och främst ett bibliotek som har öppet.

Även om Niklas tycker att:

Det är, med förlov sagt, ytterst tveksamt om ökade öppettider leder
till att fler och nya grupper besöker biblioteket"

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/-i-forsta-hand-ett-bibliotek-i-framkant-

Jan

Den 11 juni 2012 11:20 skrev Niclas Lindberg <[log in to unmask]>:
> Det finns mycket vi vet om folkbiblioteksanvändningen:
>
> *Biblioteksbesök och utlån minskar över tid. Samtidigt ökar vikten av andra
> aktiviteter på folkbiblioteken vid sidan om att låna skön- eller
> facklitteratur. Till exempel att fråga en bibliotekarie om hjälp, läsa
> tidningar/tidskrifter, träffa andra och ta del av kulturevenemang. Bland de
> yngre använder en stor del av användarna biblioteket som
> studie-/arbetsplats. Folkbiblioteken transformeras och är mer än
> bok/litteraturtempel utifrån användarnas behov och vilja.
>
> *Andelen av befolkningen som använder folkbiblioteken minskar. Från på 10 år
> har andelen minskat från 71% 2001 till 46% 2010. Andelen som besöker
> bibliotek någon gång per kvartal eller oftare är bara 28%.
>
> *Klyftorna i biblioteksanvändningen ökar. De med låg utbildning använder
> folkbiblioteken minst och de med högst utbildning använder dem mest.
>
> För mig är det beklämmande att ett biblioteks försök och vilja att bli mer
> för fler är det som kritiseras samtidigt som ett ledarinlägg som andas
> elitism passerar okritiserat. För nej - det finns ingen poäng att ta bättre
> hand om de som redan hittat till biblioteket om de blir färre och färre!
>
> Det finns stora behov av folkbiblioteken och dess huvudmän att agera så att
> folkbiblioteken blir en nödvändighet för många och inte en institution för
> färre och färre. Det behövs kraftfulla insatser för att bejaka de nya roller
> användarna vill att biblioteken ska ikläda sig samtidigt som man håller fast
> vid sin funktion som en plats för läsning och litteratur. Inte minst måste
> resurser användas för att folkbiblioteken ska vara just det - bibliotek för
> folket. Då duger det inte att mindre än hälften av invånarna tar del av
> biblioteksutbudet under ett år. Andelen biblioteksanvändare måste öka och
> klyftorna i användandet minska. Det är, med förlov sagt, ytterst tveksamt om
> ökade öppettider leder till att fler och nya grupper besöker biblioteket.
> Det blir istället än mer av samma medicin - man öppnar dörrarna några timmar
> till och tror att det ska göra skillnad. Det tror jag är att göra det enkelt
> för sig. Och riskerar att leda till just det som Elsebeth Tank skriver:
>
> "Att i den aktuella situationen välja att binda upp fler resurser till ökade
> öppettider här och nu, ökar risken för att tillgången till
> utvecklingsresurser minskar och att strävandena att nå fler än de redan
> kända användargrupperna får sämre förutsättningar. De aktiva användarna får
> ett bättre utbud, medan de som står utanför får stanna där."
>
> Malmö stadsbibliotek under ledning av Elsebeth Tank försöker i mina ögon
> undvika att sätta sitt hopp till lätta "quick-fix-lösningar". Det tycker jag
> är lovvärt. Situationen kräver att fler försöker göra en skillnad - inte
> färre. Situationen kräver en vilja att bejaka och testa - inte en vilja att
> belacka, trycka ner och stoppa.
>
> Niclas Lindberg
> Generalsekreterare
> Svensk Biblioteksförening
> Hemsida: http://www.biblioteksforeningen.org
>
>
> Den 2012-06-08 14.13, skrev "Jan Szczepanski" <[log in to unmask]>:
>
>> Ur huvudledaren i Sydsvenska Dagbladet:
>>
>> Klipp:
>> På lördag öppnar Balagan, Malmö stadsbiblioteks nya avdelning för barn
>> i åldern 9­12 år: 170 kvadratmeter med kojor, datorer, bokhyllor som
>> går att klättra på och olika labb för skapande.
>> Bibliotek är traditionellt en plats där ordning härskar.
>> Facklitteratur där, skönlitteratur här. Böcker uppställda efter ämne
>> och i bokstavsordning.
>> Balagan betyder kaos, eller oordning.
>> Det kan nog betraktas som ett litet tecken i tiden. Ytterligare ett.
>> Förändringens vindar har blåst genom Malmö stadsbiblioteks rum och
>> salar de senaste åren.
>>
>> Klipp:
>>
>> Men utvecklingen mot allaktivitetshus och upplevelsecenter når någon
>> gång en punkt där verksamheten avlägsnat sig alltför långt från
>> folkbibliotekens ursprungliga uppdrag: att främja och stimulera till
>> läsning, utbildning och kultur. Uppdraget är lika angeläget idag som
>> någonsin.
>>
>> Det finns en poäng i att ta bättre hand om dem som redan hittat biblioteket.
>>
>> Den som vill vara allas älskling riskerar att till slut inte älskas av någon.
>>
>> http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=628643&epslanguage=sv
>>
>> Ur Biblioteksbladet:
>>
>> På avdelningen finns kojor, datorer och bokhyllor som går att klättra
>> på, en ²himmels-äng² och en webb där barnen själv eller tillsammans
>> med bibliotekarier kan skapa och mixa texter, bilder, filmer med mera.
>> Med andra ord: både mys, rörelse och kreativt skapande.
>>
>> http://www.tidningencurie.se/5.48d441ad1363c4c099ada1/12.25e86c0f1350e9e545d50
>> d.xml?state=createComment
>>
>> Jan-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager