LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Älskadebibliotek
From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 12 Jun 2012 03:16:35 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (57 lines)


On 2012-06-11 11:20, Niclas Lindberg wrote:
> resurser användas för att folkbiblioteken ska vara just det - bibliotek för
> folket. Då duger det inte att mindre än hälften av invånarna tar del av
> biblioteksutbudet under ett år. Andelen biblioteksanvändare måste öka och
> klyftorna i användandet minska.

Är detta den prioriterade målsättningen? Var syns det? När
jag läser biblioteksstatistik, är det i stället ett ständigt
fokus på antalet utlån, inte antalet låntagare.

Det leder till sådana smarta knep, som att förseningsavgiften
efterskänks om samma låntagare lånar ytterligare en bok. Vem
vill inte spara en tia, om man samtidigt kan bidra till att
biblioteket kan redovisa större framgång.

Digidel-projektet, som försöker få de sista 5-10 procenten
av svenskarna att börja använda Internet, vänder sig
uttalat bara till dem som är minst datorkunniga.

Men när såg man i biblioteksstatistiken några tecken på
kampanjer för att få de minst läsande till biblioteket?
En sådan kampanj borde nog samordnas med socialkontoret och
skolan. Kanske förekommer det? Men jag hittar det i alla fall
inte i biblioteksstatistiken.

I rapporten "Framgångsrik biblioteksverksamhet", som någon
annan hänvisade till, trodde jag att jag skulle få fler mått
på vad som räknas som framgång. Första stycket talar, mycket
lovande, om att "undersöka vilka faktorer som leder till att
fler besöker och använder bibliotek", vilket jag tolkar som
nyrekrytering av låntagare. Men rätt snart är rapportens text
helt fokuserad på "ökad utlåning", mätt som antalet lån per
invånare, inte hur stor andel av invånarna som är låntagare,
eller vilken andel (de mest behövande). Allt är medeltal,
inga medianvärden redovisas. (Tips: På hyllsignum T finns
böcker om grundläggande matematisk statistik.) Tio procents
ökning av medieinköp eller total budget resulterar i så och
så många procents ökning av utlåningen (sidan 11), men hur
påverkar det bibliotekets förmåga att göra läsare av de
icke-läsande invånarna? Är det eliten som lånar fler böcker?

Om man skulle ha som målsättning att öka läsandet, så skulle
man nog glädjas åt att pocketböcker har blivit så otroligt
billiga att köpa i det här landet. Biblioteken skulle också
engagera sig i att digitalisera äldre litteratur, så att
den kan läsas och laddas ner över nätet. Men båda dessa
landvinningar drar förstås ner behovet av lånebibliotek.

Och det är i ett sådant dilemma, val mellan två möjligheter,
som man märker vilket sorts djur biblioteken är. Eftersom
de fokuserar just på antalet utlån, blir både pocketböcker
och digitalisering mera av ett hot än en förhoppning.


-- 
   Lars Aronsson ([log in to unmask])
   Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager