LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fwd: Litteraturbankens nyhetsbrev, 1 juni 2012
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 1 Jun 2012 10:05:33 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (119 lines)


F.k.

Jan


---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Litteraturbanken <[log in to unmask]>
Datum: 1 juni 2012 07:36
Ämne: Litteraturbankens nyhetsbrev, 1 juni 2012
Till:


MÅNADENS FÖRFATTARE
Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718–1763)

NYA TEXTER, juni 2012

ANONYM: Klagesång öfwer Fru Anna Catharina Wrangels Pompee [ms]
Per Daniel Amadeus ATTERBOM (red): Poetisk kalender för år 1821
– – – – – Poetisk kalender för år 1822
Verner von HEIDENSTAM: Klassicitet och germanism
– – – – – Modern barbarism. Några ord mot restaurerandet af historiska byggnader
– – – – – Proletärfilosofiens upplösning och fall
– – – – – Renässans. Några ord om en annalkande ny brytningstid inom
litteraturen
– – – – – Svenskarna och deras hövdingar. Berättelser för unga och gamla (I)
– – – – – Svenskarna och deras hövdingar. Berättelser för unga och gamla (II)
– – – – – Vallfart och vandringsår
Nils LINDER: Svenska språket i modern diktkonst
Axel LUNDEGÅRD: Den stora dagen
Hedvig Charlotta NORDENFLYCHT: Qwinligit Tankespel Af en Herdinna i
Norden (1744)
– – – – – Qwinligit Tankespel För Åhr 1745
– – – – – Qwinligit Tankespel För Åren 1746 och 1747
– – – – – Qwinligit Tankespel För Åren 1748/ 1749 och 1750
Orvar ODD (Oscar Patric Sturzen-Becker): Med en bit blyerts

Bengt af KLINTBERG: Folktro i tryck
Daniel MÖLLER: Att läsa en handskriven tillfällesdikt från omkring år 1700


*

Svenska sägner och svensk historia, folktro och vidskepelse, litterära
gräl, romantisk poesi, hyllningsdikter och manuskripttolkning: allt
ryms inom ramarna för de verk och nyskrivna presentationer som
publiceras idag hos Litteraturbanken. I tid spänner listan över tre
sekler, från manuskriptet till den anonyma Klagesång öfwer Fru Anna
Catharina Wrangels Pompee (kring år 1700) till Verner von Heidenstams
Proletärfilosofiens upplösning och fall och Axel Lundegårds Den stora
dagen (bägge 1911). Till hjälp att uttyda gravdikten över hunden
Pompee har vi Daniel Möllers text, Att läsa en handskriven
tillfällesdikt från omkring år 1700. Till hjälp att göra reda för
striderna kring Heidenstam och Strindberg har vi, sedan tidigare,
Andreas Nybloms utredning av Strindbergsfejden 1910–1912.

I och med publiceringen av Poetisk kalender för året 1821 och 1822
finns nu den kompletta sviten av Poetisk kalender (1812–1822) att läsa
hos Litteraturbanken. Verner von Heidenstams författarskap
kompletteras också det: inte färre än sju volymer tillkommer den här
månaden. Och bilden av Hedvig Charlotta Nordenflychts författarskap
blir, i och med publiceringen av faksimilen av de fyra volymerna
Qwinligit Tankespel Af en Herdinna i Norden (1744–1750), mer
fullständig. Listan över Nordenflychts texter är nu mycket omfattande
och man kan dessutom läsa hennes dikter i olika utgåvor. Dikten
”Förwänd smak”, till exempel, kan läsas inte bara i originalutgåvans
version (tryckt 1747) utan också i Svenska Vitterhetssamfundets
textkritiska utgåva tryckt 1925.

Litteraturbanken fortsätter också att publicera böcker i
ePub-formatet, för bekväm och gratis nerladdning till läsplattor och
mobiltelefoner. Förra månadens uppdatering innehöll drygt 115 verk i
ePub-format, och den här månaden fortsätter satsningen med ett tiotal
nytillkomna verk. Innan året är slut kommer också alla de titlar som
tidigare tillgängliggjorts hos Litteraturbanken, och som går att
konvertera till ePub-format, att finnas för nerladdning i detta
avskalade och för hängmattan precist avvägda digitala format. Här
återfinns redan Strindberg, Boye, Söderberg, Martinson, Lagerlöf,
Lindegren, Almqvist – listan över författare kan göras lång – i
pålitliga utgåvor för sommarens lata läsdagar. Och om man är ute efter
något mer krävande, varför inte ge sig i kast med Benjamin Höijers
Afhandling om den philosophiska construktionen, ämnad til inledning
til föreläsningar i philosophien (1799)? Filen är på blygsamma 118 KB
och får enkelt plats i den minsta mobila läsare – men innehållet får
tanken att sväva.Välkommen till Litteraturbanken!


*


Vet du någon mer som vill få våra utskick? Tipsa dem om att skicka ett
tomt ebrev till [log in to unmask], så kommer de med på
utskickslistan. Och vidarebefordra gärna Litteraturbankens utskick
till epostlistor, samt till vänner och kolleger! Vill du bli borttagen
från utskickslistan? Skicka ett ebrev till [log in to unmask]
med ämnesraden »Unsubscribe» så skickar vi inte fler ebrev till dig.

Vi finns också på Facebook!

Litteraturbanken fungerar bäst om du använder Firefox 3 (och uppåt).
Vill du ha en lista med alla URL-adresser till Litteraturbankens olika
verk? Den finns här.
-- 
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager