LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Men hörs ni inte finns ni inte
From: Mikael Böök <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sat, 12 May 2012 10:21:58 +0300
Content-Type:MULTIPART/MIXED
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (104 lines)"Idyllisk", kallade Jan Szczepanski en beskrivning av bibliotekarien, som 
tar fasta på vad jag kallade hennes "blida" karaktär i kombination med en 
en tes om att hon i det långa loppet ändå är en farligare motståndare än 
företrädarna för alla övriga yrken.

"Idyllisk" är i sin tur ett positivt attribut: jag skulle vilja att 
världen vore bra mycket mer idyllisk än den är! Men eftersom världen nu 
är allt annat än "idyllisk" vill jag hålla med Jan S i det mesta av vad 
han sade (se nedan) och också för min del mana bibliotekarierna till 
kosmopolitisk kamp för freden och ljudligt uppror mot orättvisan.

För några dar sen informerade jag BIBLIST om boken "Classified Woman" av 
Sibel Edmonds, en av Amerikas ledande whistleblowers om vad som hände 
11 september 2001. Fru Edmonds arbetade mellan oktober 2001 och mars 2002 
vid federala polisen FBI med översättning av dokument och ljudband i 
samband med spaningarna efter de skyldiga till 11-september.

Sibel Edmonds bok fick mig att fundera vidare på översättarens och 
bibliotekariens respektive yrken, som ju har en hel del gemensamt med 
varandra och dessutom med (åtminstone den kvinnliga) 
underrättelseagentens yrke. En god bibliotekarie har t ex just de 
egenskaper, som behövs i underrättelsearbetet:  allmänbildning, 
omdömesförmåga, pålitlighet, noggrannhet, systematik, diskretion... Ja, 
och så förväntas ju varken bibliotekarien, översättaren eller agenten 
sticka upp. Ofta anses det tydligen vara allra bäst om de överhuvudtaget 
inte syns eller hörs. Men all ödmjukhet kan gå för långt och nu har så 
skett. Det är dags för intellektets servicearbetare att följa Sibel 
Edmonds exempel!

Hälsningar från en vårlig idyll i Östra Nyland,

Mikael


On Wed, 9 May 2012, Jan Szczepanski wrote:

> Ur Framsidan reportage från biblioteksdagarna :
>
> Konferensens första dag ägnades till stor del till seminarier och
> föreläsningar kring Biblioteksföreningens verksamhet, men redan i
> inledningen satte stå-uppkomikern Özz Nüjen prägel på dagen genom att
> ta fasta på årets tema och provocera publiken. Med ståuppkomikerns
> speciella dramaturgi placerade han de svenska biblioteken i den
> aktuella världspolitiken och uppmanade till fler debattlystna
> bibliotekarier.
>
> – Ni är demokratins förkämpar. Varje dag. Men hörs ni inte finns ni
> inte. Skriv en debattartikel då och då och var inte så konflikträdda,
> uppmanar han. Det handlar om att säga ifrån, även om det ibland blir
> dålig stämning.
>
> http://www.framsidan.net/2012/05/biblioteksdagarna-2012/
>
> Vännen Mikael Böök har en mer positiv syn på vår roll. Han skrev
> nyligen i ett inlägg på BIBLIST
>
>> 3. Av alla moderna yrkesgrupper är bibliotekarierna den blidaste och mest
>> tillmötesgående. Bibliotekarien fäller inga domar, avslöjar inga skandalösa
>> fakta, ger inga latläxor och ordinerar inga beska mediciner. T o m en god
>> bok rekommenderar hon bara ifall hon blir tillfrågad. I det långa loppet är
>> bibliotekarien ändå kallad att bli maktens farligaste motståndare, vilket
>> följer av det moderna bibliotekets ideal att utan dröjsmål hålla all
>> information tillgänglig för alla människor.
>>
>
> Jag tror inte vi ska slå oss till ro med denna idylliska beskrivning.
>
> Verkligheten är väl snarare den som Författarförbundets biblioteksråd
> beskriver:
>
> Idag ser vi en bekymmersam rörelse inom folkbiblioteken: från
> folkbildning mot konsumtion.
> Bästsäljare tränger undan annan litteratur. Konstgjorda
> marknadsmodeller hotar grunduppdraget: god tillgång för alla till
> information och all sorts litteratur. Vissa kulturnämnder kan tänka
> sig utomstående entreprenörer som ansvariga för driften av
> folkbibliotek. Då försvagas de demokratiska principerna för
> offentlig verksamhet. Samverkan, bredd och långsiktighet motverkas.
> Folkbildning och service till minoriteter hotas
>
> Svensk biblioteksförening som skrå borde aktivt slå vakt om
> grundläggande demokratiska
> fri- och rättigheter och mer aktivt delta i samhällsdebatten, Bra
> förebilder är exempelvis Advokatsamfundet,
> Svensk författarförening och Journalistförbundet. Skrån som kämpar och
> försvarar demokratin.
>
> Vi måste bort från bilden: hårknyt i nacken, fotriktiga skor och
> hyschande pekfinger.
>
> Jan
>
>
>
>
>
> -- 
> Jan Szczepański
> F.d Förste bibliotekare och chef för f.d Avdelningen
> för humaniora vid Göteborgs universitetsbibliotek
> E-post: [log in to unmask]
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager