LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fwd: IFLA/UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 Jan 2012 14:57:16 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (206 lines)


I Norge pågår en debatt om möjligheten för asylsökanden att få
låna böcker. Hur är det i Sverige? Samarbetar biblioteken med
Migrationsverket i den frågan? Hur är det med dom gömda
flyktningarna och dom som befinner sig illegalt i landet?

Enligt Wikipedia så kom det totalt under 1984 till 2007 560.100
asylsökande till Sverige. Under 2009 var det 24 194 personer som
sökte asyl.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Asyls%C3%B6kande

Nedan två inlägg i frågan från den norska motsvarigheten till
BiBLIST

Jan


---------- Forwarded message ----------
From: Anne Kristin Undlien <[log in to unmask]>
Date: 2012/1/4
Subject: SV: IFLA/UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest
To: [log in to unmask]


Oppklarende spørsmål Kirsten:Dersom man bor på et asylmottak, eller blir bosatt midlertidig ett
eller annet sted i påvente av evt. oppholdstillatelse, så har man en
bostedsadresse selv om den ikke er permanent, man har asylmottakets
adresse eller adressen der man bor midlertidig. Er det denne gruppen
som får begrenset adgang til å låne fra Deichmanske bibliotek? Mange
blir boende på asylmottak/midlertidig bolig svært lenge, i en periode
av livet hvor det er essensielt å lære mer om Norge og norsk språk,
samt opprettholde kontakt med eget språk og kultur, noe biblioteket
kan bidra med. Denne gruppen synes jeg skal ha like rettigheter som
bofaste nordmenn i forhold til bruk av biblioteket. Dette er en annen
gruppe enn de som er på besøk i Norge for en kort periode, for
eksempel turister, selv om det også skjer at beboere på asylmottak
drar fra landet eller fra asylmottaket på kort varsel. Jeg er klar
over at det forekommer svinn i forhold til lån til mennesker som bor
på asylmottak/midlertidig bolig, og at svinnet er større en
gjennomsnittlig. Jeg synes ikke dette argumentet tilsier at man skal
begrense lånemulighetene, slik tydeligvis Oslo, Haugesund og for alt
jeg vet, andre kommuner også gjør.Flere spørsmål:

-          Deichmanske bibliotek har i likhet med Kristiansand ansvar
for fengselsbibliotekstjeneste. Med til dels stort svinn vil jeg tro,
dersom dere har høstet de samme erfaringene med
fengselsbibliotektjeneste som vi har. De som sitter i fengsel har
ingen bostedsadresse. Har Deichman begrensinger på deres
bibliotektilbud av den grunn? Innsatte på fengsel kan bli løslatt på
kort varsel, det er gjerne i den forbindelse vi opplever en del svinn.
Her er det imidlertid staten som dekker svinnet, da tjenesten er
statlig, men driftes kommunalt.

-          Tilbyr Deichmanske bibliotek depoter med bøker ute i
eldreinstitusjoner? Hva slags begrensninger har man på utlån til folk
som bor på denne type institusjoner? Vi har depotlån, men rammes i
liten grad av svinn i depotene, og har derfor ikke vært i dialog med
institusjonene i forhold til kompensasjon av svinn.

-          Tilbyr Deichmanske bibliotek skolelån og barnehagelån der
man bruker lærerens lånekort/ eget lånekort for skole/barnehage? Vi i
Kristiansand gjør det, da blir det lærerens ansvar å få inn bøker og
annet materiale, og skolen/barnehagen må betale erstatning dersom vi
ikke får materiale inn.  Skole-barnehagelånet er en ordning der vi
låner ut til folk= barn som biblioteket ikke har adressen til, fordi
vi synes det er så viktig at barn får tilgang til bibliotekets tilbud,
og får gode leseferdigheter. Det er en del svinn på ordningen, men
biblioteket rammes i mindre grad av svinnet. Det har ikke lykkes oss å
få avtaler med asylmottak der mottaket betaler for svinnet. Dersom
andre kommuner har fått til slike avtaler hadde det vært interessant å
høre om.

-          Et annet «barne»-eksempel: Dersom man har depoter satt ut
på helsestasjoner/barnehager – åpner man der også opp for at
foreldrene låner med seg materiale hjem? Og har i så fall biblioteket
adressene til alle som låner hjem? Hvilke begrensninger legger man på
utlånet dersom man ikke har adresser til foreldrene? Både Kristiansand
og Oslo var med i prosjekt Lesefrø med utlån i barnehager. Hvilke
kontrollrutiner føres over utlånet dersom prosjektet er videreført i
Oslo? Hos oss betaler barnehagene erstatning for evt. svinn.Poenget mitt med alle disse spørsmålene er at dersom man innfører et
eget regelverk for bostadsløse og for de som biblioteket ikke kjenner
adressen til, så bør man i størst mulig grad ha de samme reglene for
alle typer «bostadsløse». Man må alltid veie/vekte betydningen av å nå
ut med tjenestene mot svinnet. Jeg er ikke for å være dumsnill og ikke
ha noe regelverk, lånerne er tjent med minst mulig svinn og et
regelverk med økonomiske sanksjonsmuligheter sikrer at så skjer. Men
det skal være rettferdig. Og man bør vektlegge ulike gruppers
spesielle behov. Folkebibliotekene bør i tillegg i størst mulig grad
følge samme regelverk. Behovet for å nå ut med informasjon og
språkopplæring til asylsøkere burde tilsi at det fantes statlige
ordninger som gav noe kompensasjon for svinn kommunale folkebibliotek
ble påført i den forbindelse. Her bør man samle sammen dokumentasjon
og lage en saksframstilling. Spesielt en by som Oslo, med så stor
andel av asylsøkere, burde ha tilgang til denne type kompensasjon.
Begrensinger i tjenestetilbudet rammer alle asylmottakere som leverer
tilbake alt de har lånt på tida, det er tross alt flest av dem.Vennlig hilsenAnne Kristin Undlien

Biblioteksjef i KristiansandSom deler Kirstens engasjement i forhold til Det flerkulturelle
bibliotekmanifestet.

Fra: [log in to unmask] [mailto:[log in to unmask]] På
vegne av Kirsten Leth Nielsen
Sendt: 20. desember 2011 09:10
Til: [log in to unmask]
Emne: IFLA/UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifestIFLA/UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest - fra visjon til virkelighet?Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe! Diskusjonen rundt
begrenset lånerett for personer uten fast bopel ha i alle fall ført
til noe positivt. Det flerkulturelle bibliotekmanifest har kommet på
den norske biblioteksektors dagsorden for første gang noen sinde. TAKK
FOR DET! Jeg vil oppfordre alle som jobber for en biblioteksektor der
alle brukere har lik tilgang til bibliotektjenester til å studere
manifestet nøye og sjekke om dets anbefalinger harmonerer med eget
biblioteks bemanning, rutiner og tjenester. Og så vil jeg oppfordre
Norsk bibliotekforening til å publisere en verdig utgave av
manifestet, elektronisk og på papir, der logoen til IFLA og UNESCO
kommer tydelig frem.Manifestet finner du på IFLAs hjemmeside på mange språk, blant annet norsk:http://www.ifla.org/en/publications/iflaunesco-multicultural-library-manifestoOg så til saken om manglende fast bopel. Begrensning i utlån er ikke
et utslag av diskriminering, og Deichman har ikke på noe tidspunkt
ment at personer uten fast bopel er uærlige og rotete. Det er helt
andre forhold som ligge bak dette vedtaket. Bak ethvert lån ligger
lånernes krav om gratis tilgang og lån av materialer, men også låners
plikt til å ta vare på og levere tilbake lånt materiale. Til den
plikten ligger også plikten til å erstatte tapt eller ødelagt
materiale. En slik ordning krever at vi til enhver tid kan komme i
kontakt med lånere for å få inn erstatninger. Det er her det kan være
problematisk hvis låner ikke har permanent adresse. Erstatninger for
tapt materiale setter oss i stand til å opprettholde og utvikle et
rimelig godt medietilbud til alle som bor i landet. Også de som bare
er på besøk i varierende tidsrom.Hilsen

Kirsten Leth Nielsen

Evig forkjemper for en flerkulturell biblioteksektor

Regionsjef, Deichmanske bibliotek
Kulturetaten
Oslo kommune

Mobil: 953 31 739
Sentralbord: 02 180


-- 
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager