LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ang. Re: [BIBLIST] Världsmästarnaav Julia Ceasar
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Jun 2011 08:34:59 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (224 lines)


Röster har höjts om att kontroversiella böcker inte ska köpas in på
biblioteken. Vissa röster, som inte är politiskt korrekta ska tystas i
debatten. Vissa åsikter förhindras att bli bemötta. Mångfalden ut-
armas. Riktigt hur främlingsfientligheten skulle underblåsas av om
biblioteket köpte in boken låter tveksamt. Våra politiska partier
har ju övergivit den politiken att förbigå med tystnad utan istället
övergått till att "ta debatten".

Det är inte bibliotekens roll att vara vakthundar. Bibliotekens roll
är att spegla hela spektrat av åsikter så länge dessa inte är
straffbara.

Det finns alldeles för mycket censur här i världen. Censur har
inte gjort världen bättre.

Jag ha chockad över att man i Eskilstuna har tagit politiska
beslut om vad som ska köpas in till biblioteket. Men jag är inte
chockad om biblioteken köper in kontroversiell debattlitteratur.

Miguel Benitos resonemang är besynnerligt. Han tycks mena
att eftersom det handlar om skattepengar så ska majoriteten
kunna bestämma vad som ingår i yttrande- och tryckfrihet.

Ska verkligen politiker bestämma vad som ska finnas på
bibliotekens hyllor?

Jan

Den 13 juni 2011 22:52 skrev Miguel Benito <[log in to unmask]>:
> Jag håller absolut med Jonas Aghed och Ragnar Eng att sådana böcker inte hör
> hemma i ett folkbibliotek. Yttrande- och tryckfrihet innebär inte att våra
> gemensamma bibliotek ska finansiera främlingsfientliga alster genom inköp.
>
> Ofta de låntagare som föreslår dessa böcker har redan dem hemma, men vill
> förstås att andra också ska läsa dem och förmås hysa främlingsfientliga
> åsikter.
> Som Jonas Aghed påminner om var det för några år sedan en liknande
> diskussion om Lars Janssons bok. Jansson själv skriver någonstans att han är
> förgrymmad för att "Benito" stal hans möjligheter till försälning till
> biblioteken. Visst är jag stolt över det, och det borde ala bibliotekarier
> se till att böckerna som köps in inte går över gränsen.
>
> Just nu pågår en livlig debatt i Spanien om ett biografiskt lexikon som den
> spanska historiska akademin producerat (ca 50 volymer för ca 23000 kronor).
> Biblioteken har klagat på att man glorifierar en del personer som man nu vet
> inte alls var några helgon. Franco är inte längre den diktator vi trodde han
> var, etc. Kulturdepartementet har nu bett akademien att ändra texterna genom
> att se till att en kommitté som akademin bestämmer går igenom texterna.
>
> Det är ett rimligt krav, eftersom det är skattepengar som anslås. Skulle det
> vara ett privat företag då skulle inte ministern kunna blanda sig i. Det är
> det som gör skillnad i vad vi kallar yttrande- och tryckfrihet.
>
> Återigen, ang. den aktuella boken Världsmästarna skulle det behövas att
> någon går igenom den och presenterar och vederlägger de värsta
> främlingsfientliga yttranden. Får jag en sådan recension av boken publicerar
> jag den gärna på Immigrant-institutets hemsida, liksom Lars Janssons
> recension, som fortfarande går att läsa på sidan om rasism,
> www.immi.se/rasism.
>
> Hälsningar
>
> Miguel Benito
>
>
>
>
>
>
> Citerar Anya Feltreuter <[log in to unmask]>:
>
>> Det är upp till biblioteken att bedöma vad som ska köpas in, absolut. Dock
>> tror jag vi måste lita lite mer på våra låntagare. Eskilstuna bibliotek
>> vill inte köpa in boken, men Ragnar Eng läser den (varifrån fick han tag
>> på boken?). Får vi bibliotekarier läsa vissa böcker som de vanliga
>> låntagarna inte ska ha tillgång till (eftersom vi inte litar på att de kan
>> skilja propaganda från fakta?)? Ett underligt resonemang tycker jag.
>> Främlingsfientlighet bekämpas inte genom bannlysning, snarare genom
>> öppenhet och dialog.
>>
>> Anya Feltreuter
>> Bibliotekschef
>> Boxholms bibliotek
>> 0142-895 41
>> 073-83 895 41
>> [log in to unmask]
>>
>>
>>
>>
>>
>> jonas aghed <[log in to unmask]>
>> Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>> <[log in to unmask]>
>> 2011-06-13 11:06
>> Sänd svar till
>> BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>> <[log in to unmask]>
>>
>>
>> Till
>> [log in to unmask]
>> Kopia
>>
>> Ärende
>> Re: [BIBLIST] Världsmästarna  av Julia Ceasar
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Hej, kollega.
>>
>> Den här diskussionen påminner om en som ägde rum för några år sedan, om
>> boken "Mångkultur eller välfärd" av Lars Jansson.
>>
>> Jag tycker det borde vara ganska enkelt för det enskilda biblioteket att
>> bemöta de som kräver att boken ska köpas in. De enda som har rätt att och
>> förmåga att bedöma vad som ska köpas in är bibliotekarierna. De behöver
>> inte köpa in en bok bara för att någon tycker att den ska köpas in; det
>> måste alltid göras en bedömning om det är värt att lägga pengar, tid,
>> utrymme och arbete på att inlemma en viss bok i beståndet. Det räcker
>> alltså med att svara att man som inköpsansvarig bibliotekarie bedömer att
>> boken inte är värd att införskaffas. Byråkratiskt men korrekt.
>>
>> Å andra sidan kan man ju tycka det vore intressant att ha en del
>> skitböcker i sitt bibliotek, också, om de fungerar som exempel på
>> tendenser i tiden. Kanske dags att starta upp "propaganda"-hyllor?
>>
>> Å tredje sidan är väl den viktigaste slutsatsen att dra av detta att det
>> är absolut nödvändigt att vi bibliotekarier behåller ansvaret för inköpen
>> OCH är vaksamma på försök till manipulation av oss? Alltså, att vi
>> bibehåller/ökar vår politiska medvetenhet?
>>
>> Hälsningar
>> Jonas Aghed
>> bibliotekarie på Brännkyrka gymnasium
>>
>>
>>
>>
>> Date: Mon, 13 Jun 2011 08:23:36 +0000
>> From: [log in to unmask]
>> Subject: [BIBLIST] Världsmästarna av Julia Ceasar
>> To: [log in to unmask]
>>
>> Hej!b
>>
>> I vintras fick vi ett inköpsförslag till Eskilstuna Stadsbibliotek på
>> boken Världsmästarna av pseudonymen Julia Ceasar. Vi avslog boken med stöd
>> i det andra lektörsomdömet boken fick i bibliotekstjänsts boklistor samt
>> den enda recensionen jag hittills kunnat hitta, skriven av Pär Fagerström
>> i Mora tidning. Lektörsomdömet löd som följer:
>>
>> Världsmästarna är en 435 sidor lång indignerad insändare om hur Sverige
>> tack vare hycklande politiker med en "patologisk godhet" sålt ut vårt land
>> till invandrare som plundrar, våldtar och berövar oss vår kultur. Genom
>> "snyftjournalistik" skall vi mer eller mindre tvingas till denna "extrema"
>> massinvandring. Retoriken i boken är också den extrem. Den är extremt
>> onyanserad. Det är oklart vad pseudonymen Julia Caesar (journalist och
>> krönikör på Snaphanen) skulle ha gemensamt med den humoristiska och
>> intelligenta skådespelerskan Julia Caesar. Bokens närmaste läsekrets torde
>> vara sympatisörer till Sverigedemokraterna. - Jan Bärmark
>>
>> I Eskilstuna har vi ett nämndbeslut på att vi inte ska köpa in medier som
>> underblåser främlingsfientlighet, vilket jag åberopat i mina svar till den
>> användare som upprepade gånger i ganska hätska ordalag krävt att vi ska
>> köpa in boken. Jag har blivit ombedd att hänvisa till specifika sidor och
>> stycken som skulle göra att den här boken strider mot våra krav på
>> saklighet, varför jag nu ser mig tvungen att läsa valda delar av boken.
>>
>> Nu senast fick jag mig tillsänd en länk från sidan politisktinkorrekt.info
>> där läsarna uppmanas att kräva att deras lokala bibliotek köper in boken:
>>
>>
>> http://politisktinkorrekt.info/2011/06/11/varldsmastarna-bojkottas-av-biblioteken/#disqus_thread
>>
>>
>> Det pågår alltså en kampanj för att få folkbiblioteken att ta in dena bok.
>> Mycket riktigt har jag nu också fått ett andra inköpsförslag där vi,
>> Eskilstuna Stadsbibliotek, beskylls för att vara "politiskt korrekta" som
>> inte köpt in boken.
>>
>> Så, nu undrar jag, blåser den här stormen även på andra håll, och hur
>> tacklar ni andra situationen?
>>
>> Nu ska jag fortsätta att läsa, och jag kan säga att för- och efterord inte
>> har ändrat min uppfattning att lektören och recensenten gjorde rätt i att
>> utfärda varningar för den här boken.
>>
>> Mvh
>>
>> Ragnar Eng
>> Bibliotekarie databaser, webb
>> Eskilstuna kommun
>> Kultur- och fritidsförvaltningen
>> Stadsbiblioteket
>> 632 20 Eskilstuna
>> Tfn: 016-710 1710
>> http://www.eskilstuna.se/biblioteket
>>
>
>
>
> --
> Tarancos bokförlag - Editorial Taranco
> Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås, Suecia
> +46-33-136070
> www.taranco.eu
>-- 
Jan Szczepanski
Övre Olskroksgatan 20
416 67 Göteborg
Tel: 041 - 19 68 72
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager