LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Systembibliotekarie till Kungliga biblioteket
From: Mia Selin <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 16 May 2011 10:40:56 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (94 lines)


Systembibliotekarie till Kungliga biblioteket
Vi tar emot ansökningar fram till 2011-06-06.

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för 
audiovisuella medier. De huvudsakliga uppgifterna för myndigheten är att samla 
in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt 
material, samordna informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning 
samt vara ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och 
samhällsvetenskap. 
Från 1 januari 2011 vidgades KB:s uppdrag genom ett nytt uppdrag för 
nationell bibliotekssamverkan.  På myndigheten arbetar 380 personer.

KB befinner sig i ett dynamiskt skede där övergången från analogt, fysiskt 
material till digitalt påverkar både verksamhet och vägval för framtiden. 
Avdelningen för Nationell samverkan har som uppdrag att förbättra och 
effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning och 
att samordna biblioteksutvecklingen på nationell nivå. Libris-enheten ansvarar 
för utveckling och drift av ett antal nationella system för informationssökning 
och informationsförsörjning. Störst är söktjänsten LIBRIS (http://libris.kb.se). 
Från 2011 har KB i uppdrag att samordna de offentliga biblioteken och driva på 
utvecklingen. En stor del av det nya uppdraget riktar sig mot folkbiblioteken 
och deras behov av system och tjänster.

Libris-enheten arbetar ständigt med att förnya och vidareutveckla såväl 
system som utvecklingsmiljö.     Vi anser att teknik i framkant i kombination 
med ett tydligt fokus på användarupplevelsen är nödvändigt för att kunna 
skapa relevanta tjänster.

Till Libris-enheten söker vi nu en Systembibliotekarie.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med teknisk administration och analys/problemlösning av 
de system LIBRIS ansvarar för. Du skall ha ett modell- och systemtänkande 
och snabbt kunna sätta dig in i hur system och databaser är uppbyggda och 
fungerar Förutom förvaltning ser vi gärna att du tillsammans med andra deltar i 
utveckling av LIBRIS-systemen och i enhetens övriga verksamhet. 
Systemsupport på applikationsnivå och samarbete med enhetens kundsupport 
ingår. Du drivs av en vilja av att ständigt lära dig nytt och följa med i den 
tekniska utvecklingen. Du kommer att arbeta på en enhet där samarbete, 
engagemang och att lära av varandra är ledstjärnor. I tjänsten ingår också att 
kommunicera och nätverka med landets bibliotek i systemfrågor och 
uppmärksamma bibliotekens behov, omvärldsbevaka diskussioner och nyheter 
inom området.
 

Kvalifikationskrav

Utbildning

• Akademisk utbildning inom biblioteks-, informations- eller systemvetenskap 
eller motsvarande

Kompetens och arbetslivserfarenhet

• Erfarenhet av och förståelse för arbets- och dataflöden mellan system
• Metadata- och indexeringskunskap på en övergripande nivå
• Erfarenhet av arbete med bibliotekssystem och/eller andra närliggande 
system som används på biblioteken
• Kommunikativ och pedagogisk förmåga
• Intresse för att utveckla biblioteksverksamhet i stort

Meriter

• UNIX-kompetens
• Erfarenhet av SQL och relationsdatabaser
• Erfarenhet av något scriptspråk, tex Perl, JavaScript, PHP 
• Kunskap om och/eller erfarenhet av att arbeta med API:er
 

Varaktighet

Tillsvidareanställning, med sex månaders provtjänstgöring som ingång. 
KB erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi vill ge lika möjligheter för alla och 
värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet.

Kontaktpersoner

Maria Hedenström, Enhetschef, 010-7093601
Kristin Olofsson, Projektledare, 010-7093620
Mia Selin, HR-specialist 010-709 31 35

Fackliga kontaktpersoner
Märta Forsberg, ST-KB 428, 010-709 30 00
Karolin Engdahl, SACO-KB, 010- 709 30 00  

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2011-06-05 märkt med diarienummer: 141-
KB556-2011
 till [log in to unmask] eller till:
Kungliga biblioteket, Registratur, Box 5039, 102 41 Stockholm.

 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager