LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: KTH:s policy för vetenskaplig publicering
From: Klemens Karlsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 10 May 2011 06:40:50 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (45 lines)


Lars, du har rätt. Det är inget hårt krav för OA, men det är ett sätt att lyfta upp frågan. Problemet är inte heller rapporter och avhandlingar. De flesta av våra avhandlingar publiceras redan OA. Vidare har vi ett annat beslut som säger att alla examensarbeten skall publiceras i DiVA. Den verkligt stora utmaningen är att få publikationer antagna i ledande internationella tidskrifter och samtidigt även publicera dem OA. Det har vi inte varit bra på och det är en utmaning som vi på biblioteket måste hjälpa till med, bl a hjälp att tolka snåriga regler som många förlag har. 

Att "tredje uppgiften" inte tas på allvar håller jag med om. Därför uppmanas forskarna i KTH:s policy att medverka till populärvetenskapliga forskningspresentationer. Men forskarna är inte alltid de mest lämpliga att skriva enkelt och klargörande om komplicerade saker. Till det behövs det ofta annan kompetens.

______________________________
Klemens Karlsson, fil. dr., enhetschef
Publiceringens infrastruktur, KTHB
Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande - ECE
KTH- Osquars backe 31
100 44 Stockholm
Tel: 08-790 93 34
e-mail: [log in to unmask]
www.kth.se

-----Original Message-----
From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Lars Aronsson
Sent: den 8 maj 2011 18:23
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] KTH:s policy för vetenskaplig publicering

On 05/06/2011 01:21 PM, Klemens Karlsson wrote:
>
> KTH har i dagarna antagit en policy [...] Därför uppmanas KTH:s 
> forskare att publicera sig Open Access men också att publicera sig i 
> ledande internationella tidskrifter.
>

Man kan tolka detta som ett stöd för OA, men man kan lika gärna
tolka det som en vag önskan i stället för ett hårt krav. Hur ska
man avgöra vilket fallet är? Finns det statistik på hur många
rapporter och avhandlingar som KTH producerar per år, och
hur många av dessa som är OA? I så fall skulle vi kunna bedöma
om några år om det här beslutet har gett någon verkan.

Talet om "tredje uppgiften" infördes i Högskolelagen 1977,
men där finns ingen statistisk uppföljning och slutsatsen måste
vara att det mest var tomma ord, utan större praktisk verkan.

Man kan tycka att ingenjörerna vid KTH borde vara medvetna
om vikten av att mäta och utvärdera.


-- 
   Lars Aronsson ([log in to unmask])
   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager