LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Riksbibliotikarie och chef
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 3 May 2011 10:43:24 +0300
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (91 lines)


Jomen, rent principiellt finns det ju också några synpunkter att anlägga
på detta. "Kungliga biblioteket (KB) är en statlig myndighet", börjar
annonsen. Det intressanta, spännande, viktiga osv. med dethär påståendet
är kanske inte huruvida det är rätt eller fel, sant eller osant, utan vad
vi (vi = de fria medborgarna och deras bibliotekarier) menar med det. Det
är alltså vi som bör tolka påståendet och ge det en möjligast klar
innebörd. Det borde nämligen formuleras i grundlagen. I dagens läge
behöver vi dessutom en formulering som håller globalt; formuleringen av
bibliotekslagen behöver ju också definiera förhållandet mellan biblioteket
och internet. Vi kommer sowieso inte ifrån att det måste ingå någonting om
internet i grundlagen. Inte minst för att skydda och vidareutveckla vår
fina nordiska offentlighetsprincip, t ex. 

Vilken "myndighet" ska biblioteket vara? Vilken makt ska bibliotekarierna
ges? (Vari består förresten skillnaderna och likheterna mellan "makt" och
"myndighet"?) Vilken fördelning av makten och myndigheten vill vi ha
mellan biblioteket och de övriga makterna? 

Jag tror att det inte längre kan accepteras om bibliotekarierna gömmer sig
bakom sina nationsgränser och lydigt fogar sig i sina regeringars beslut.
Det råder en enorm social beställning på bibliotekets självständighet i
förhållande till de traditionella statsmakterna. Det är en självständighet
som endast kan vara relativ. Den absoluta suveränitetens tidevarv slutade
senast år 1945 med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Icke desto
mindre går stormakterna (och vissa mindre makter) på i sina ullstrumpor
som om ingenting hade hänt. I informationskontexten betyder detta, att de
fortsätter att ljuga och sprida dimridåer (för att främja sina
statsegoistiska syften)  inklusive hota varandra med utplåning. 

Å ena sidan globaliseringen, internet, allas beroende av alla. Å andra
sidan "det militärindustriella komplexet" (Eisenhower),
stormaktskonkurrensen, marknadsfundamentalismen, tillväxtevangeliet,
klimatförändringen och den pågående moderniseringen av
massförstörelsesevapnen. 

Mot detta motsägelsefulla skräckvälde, som inte minst bygger på myten om
den absoluta och heliga nationella suveräniteten, bör vi ställa principen
om en global maktfördelning där biblioteket/internet defineras såsom en
balanserande och kontrollerande relativt autonom fjärde statsmakt (vid
sidan av legislaturen, exekutiven och domstolarna). Bibliotekarier i all
länder förenen eder och börja delta aktivt i världens sociala forum! De
sociala aktivisterna där behöver oss bibliotekarier för de är inte kapabla
att ensamma hålla reda på sin information. (Ja, jag är också en
bibliotekarie. Åtminstone försöker jag vara min egen bibliotekarie - och
jag nöjer mig inte med att ställa upp min information enligt numerus
cursus-systemet. We are all librarians now, som kamrat Clay Shirky
nyligen har skrivit.) 

Med vänliga hälsningar,

  - Mikael

PS För övrigt tycker jag att ni - Jan, Ingrid m fl - som uttalar er om den
lediganslagna tjänsten gäna själva kunde söka den också. Själv kan ju jag,
som är från den gamla östra delen av riket, bara följa med och komma med
synpunkter från sidan. Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 * 
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Tue, 3 May 2011, Ingrid Atlestam wrote:

> Jamen kolla innehåll och stavning i annonsen? Läs
> här!<http://www.bisbloggen.blogspot.com/>
> Ingrid Atlestam
> 
> Den 3 maj 2011 08:16 skrev Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
> 
> > Tjänsten som riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket är nu
> > utlyst
> >
> > http://vakanser.se/jobb/riksbibliotikarie+och+chef/
> >
> > Jan
> >
> > --
> > Jan Szczepanski
> > Övre Olskroksgatan 20
> > 416 67 Göteborg
> > Tel: 041 - 19 68 72
> > E-post: [log in to unmask]
> >
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager