LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Riksbibliot-e-karie och chef och huller om buller
From: Anna Gustafsson Chen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 May 2011 08:55:45 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (94 lines)


Håller med Gunlög, som annonsen var formulerad kändes det inte som om det fanns någon som helst öppning för att en person ur folkbiblioteksväsendet skulle kunna söka den tjänsten. Och inte kände man att folkbiblioteken är särskilt viktiga heller.

Anna GC

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Gunlög Thorstensson
Skickat: den 3 maj 2011 23:13
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Sv: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Riksbibliot-e-karie och chef och huller om buller

Även om det är genant att man inte kan stava till bibliotekarie på så 
avancerad nivå i samhället så tycker jag nog att det betydligt
allvarligare att man till ny riksbibliotekarie inte aktivt söker någon
som kan något mer än de flesta om hur svenska kommuner fungerar och vad
folkbiblioteksuppdraget innehåller. Det är gott att vara väl insatt i
forskningssamhället, men det är ju absolut nödvändigt att man är väl
insatt i svenskt samhällsliv utanför sådana rum och det som formar våra
demokratiska fundament - där folkbiblioteken ligger närmast medborgarna
och där alla bibliotek tillsammans spelar en jätteroll. Vad vet
Riksbibliotekarien om läsfrämjande verksamhet för barn eller talbokens
ställning i en liten kommun..? Hur ser lässtödet ut för utrikes födda
förskolebarn eller om vår nya seniorgeneration? Hur i hela friden ska
vi klara försörjningen till alla de människor som har annat modersmål än
svenska och hur ska vi fixa att återhämta läsförståelse och läslust hos
våra tonåringar? Vad vet Riksbibliotekarien om TioTretton, för att ändå
ta ett exempel som geografiskt ligger nära tjänsterummet, eller rönen
inom geriatriken som talar om vikten av intellektuell stimulans för
dementa??

Det är oroande att man tänker tillsätta en chef för institutionen som
ska leda samordningen av svenskt biblioteksväsende med enbart fokus på
den roll KB haft historiskt. Minst sagt oroande. 

Det pytsar på mängder av vatten på de kvarnar som varit skeptiska till
om KB skulle vara mer lämpat att ha hand om fördelningen av statliga
bibliotekspengar än regionerna. 

Och risken är att folkbiblioteken kläms mellan t ex fria teatergruppers
rättmätiga krav på resurser ute i landets regioner och ett KB som
uppfattar sig enbart som ett forskningsbibliotek och en nod för
akademiska kollegor. 

GTh>>> Jenny Åström 11-05-03 20:22 >>>
Att klaga på hur någon annan på biblist stavar sina inlägg är irrelevant
och
helt onödigt. Däremot ser jag inget som helst fel i att det
uppmärksammas
att det begåtts grova språkliga misstag i annonser som definitivt borde
ha
blivit korrekturlästa innan de publicerades. Att det sker på biblist är
ju
helt naturligt då annonsen handlade om en bibliotekarietjänst*

 

Att kritiskt granska tillhör väl vårt gebit ;)

 

/Jenny Åström, student BHS

 

  _____  

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]] För Annika Johansson
Skickat: den 3 maj 2011 18:32
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Riksbibliot-e-karie och chef och huller om
buller

 

En stilla undran:

 

Vem gagnar det på den här listan att man gör narr av hur stavningen ser
ut i
en annons eller i ett svar? Att se ner på andra och lägga vikt på andras
misstag borde vara långt under den nivå som deltagarna på den här listan
ligger.

- - - 

MVH // Annika Johansson


 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager