LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Nacka säljer ut sina bibliotek
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 Dec 2010 17:58:11 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (105 lines)


I Rebecca Bachmanns rapport från 2007 står föjande att läsa om
Dieselverkstaden:

"Dieselverkstadens bibliotek i Nacka utanför Stockholm drivs sedan april
2006 på entreprenad av den tidigare personalen som bildat ett
personalkooperativ, en ekonomisk förening, för att sköta driften.
Biblioteket har fått stor uppmärksamhet för sitt sätt att tänka och driva
folkbiblioteksverksamhet, men personalen ångrar sig inte; de är nöjda och
stolta över vad de nu kan åstadkomma med samma medel.  Dieselverkstadens
bibliotek drivs helt inom den sociala ekonomin och anledningen till att
personalen valde att driva det i kooperativ form var att alla i
personalgruppen skulle få lika stort ansvar och vara lika delaktiga.
Personalkooperativet består av sex medarbetare samt några studenter som
arbetar extra. Biblioteket är öppet 52 timmar i veckan och beståndet
består av 17.000 medier med ett utlåningstal på 9.000 i månaden. Antalet
besökare per månad är ca: 23.000. Dieselverkstadens bibliotek upplever att
deras upptagningsområde är stort, många av besökarna är bosatta i Hammarby
sjöstad men de kommer också från hela Stockholm, Nacka och Värmdö."
(http://bit.ly/hDl4Wn)

Ursäkta att citatet blev så långt, men texten väckte mitt intresse. 
Undrar vad "kooperativ" betyder Dieselverkstadens fall.  "Ekonomisk
förening" kallar Bachmann det också. 

I Biblioteksbladet 10/2005, som Lars Aronsson påminde om (tack!)  står det
å andra sidan : "Personalen paa Dieselverkstaden aer redo att bilda
aktiebolag och ta oever biblioteket i Nacka. Den moderatstyrda kommunen
aer positiv till ett foersoeksaar.  Samtidigt loeser man ett
personalfoerhaallande som varit obekvaemt foer kommunen" 

Skillnaden mellan kooperativ och aktiebolag kan vara rätt viktig. (Har
själv varit med om att grunda kooperativ, dvs andelslag, och även varit
anställd och trivts inom ett sådant.) Den kan t ex avgöra om det
ifrågavarande biblioteksföretaget är profitinriktat eller inte. Kommer de
privatiserade biblioteken i Nacka att vara kooperativ eller aktiebolag? Är
Dieselverkstaden fortfarande ett kooperativ, eller har företagsformen
redan ändrats till aktiebolag? 

Hur förhåller sig de svenska biblioteksprivatiseringarna, och de mer eller
mindre sociala företagsformer som de ger upphov till, till den pågående
globala biblioteksdigitaliseringen? Som jag ser det (och som jag har
antytt i mina inlägg om WikiLeaks) borde biblioteksdigitaliseringen leda
till att biblioteket blir en global, självstyrande, fjärde statsmakt, som
förvaltar internet samt garanterar transparensen och
informationsallmänningens, "det offentliga samtalets", fortbestånd.  Hur
denna biblioteksmakt skall lyckas etablera sig är fortfarande en till stor
del öppen fråga, men begreppet social ekonomi torde vara relevant också i
det sammanhanget.  Detta är förvisso också ett ämne som diskuteras på
Socialt världsforum. Med vänlig hälsning,

 - Mikael

Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 * 
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/


On Fri, 10 Dec 2010, Jan Szczepanski wrote:

> Enligt en artikel i dagens DN kommer Nacka kommun att sälja ut sina
> sex bibliotek
> 
> Klipp:
> För första gången kommer en svensk kommun att sälja ut alla sina bibliotek.
> Nästa höst kan Nackas sex folkbibliotek drivas i privat regi. Kommunens
> kulturnämnd beslutade i förrgår att alla sex ska säljas ut genom 
> upphandling.
> Nacka har redan ett privat bibliotek, Dieselverkstaden, som startade som
> ekonomisk förening men nu drivs i aktiebolagsform.
> 
> http://www.dn.se/sthlm/nacka-saljer-ut-sina-bibliotek-1.1224925
> 
> Jan
> 
> 
> -- 
> De åsikter som framförs här är mina personliga
> och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
> 
> 
> Opinions expressed here are my own and not
> those of the Gothenburg University Library
> 
> 
> 
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie
> Goteborgs universitetsbibliotek
> Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
> E-mail: [log in to unmask]
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
>    
> 
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager