LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Vad ädelt har Assange gjort?
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 Dec 2010 08:31:17 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (26 lines)


I den pågående diskussionen om WikiLeaks och biblioteket har den finska
bibliotekarien Anna-Liisa Snicker betonat vikten av att skilja mellan, a) 
att motsätta sig blockeringen av information, och b) att stöda WikiLeaks. 
Därom håller jag med henne. Vidare har Anna-Liisa Snicker understrukit en
tredje frågas betydelse genom att rubricera ett av sina meddelanden på de
finska bibliotekariernas epostlista: c) Vad ädelt har Assange gjort, som
skulle motivera, att vi ger honom vårt stöd? 

Nu är ju Julian Assange bara en människa. Men just därför *bör* vi å andra
sidan stöda honom, ty viktigast är slutligen hur vi behandlar varandra.
Assange förtjänar således vårt stöd även om det skulle visa sig att han
har felat, syndat, el likn. Så lär oss i alla fall etiken.

Frågan "Vad ädelt har  Assange gjort?"  skulle jag vilja besvara såhär:  i
början av vår västliga civilisation uppträder ädelmodet som en manlig,
militär dygd. Vändpunkten kom  6. ja 9. augusti år  1945.  I atomåldern
borde krigen föras med informationen och måhända även med datorernas mjuka
program som enda vapen. I den nutida krigföringen är nämligen "endast
freden värd att kämpa för" ("la paix est le seul combat qui vaille d'être
mené";  jfr Albert Camus : Écrits politiques. Gallimard 1950 , s 69).
Månne inte en man eller en kvinna kan uppvisa ädelmod också i det
pågående cyberkriget?

Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 * 
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager