LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Internetbiblioteket
From: Miguel Benito <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 9 Dec 2010 21:25:41 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (121 lines)


Mikael Böök har väldigt intressanta synpunkter. Likväl tror jag inte 
att något bibliotek i Sverige vågar sig på att ha i sina virtuella 
samlingar det material som Wilileaks levererat, helt enkelt för att vi 
är vana att följa vad USA säger åt oss att göra.

Flera kan minnas hur det gick med Scientologernas heliga skrift som 
hade donerats till Riksdagens bibliotek. EFter en tid då 
scientologerna lånade boken varje dag för att ingen annan utanför 
sekten skulle få låna den kom det besked från USA om att boken var 
copyrightsskyddad även för läsning (sådant skydd finns inte i Sverige) 
och simsalabin var boken inte längre offentlig.

Men, om någon kommer med den lysande idén att publicera materialet i 
form av "deckare" då är det garanterat att biblioteken köper minst 10 
ex per bibliotek. Här har du Mikael en bra sysselsättning för kommande 
sommar, som väntas bli regnig. Försäkra dig bara om att ambassadörerna 
inte kräver dig på royalties för sina grodor.

Den 10 december är både de mänskliga rättigheternas dag och 
Nbelprisutdelning. Symboliskt nog kommer årets fredspristagare att 
inte kunna närvara. Det är makten som talar - både i USA och i Kina.

Miguel Benito


Citerar Mikael Book <[log in to unmask]>:

> Nedanstående är min egen svenska version av dagens inlägg i de finska
> bibliotekarierna epostforum "Kirjasto-Kaapeli" ; jfr
> http://www.kirjastot.fi/fi-FI/foorumit/group.aspx?groupId=f5082186-5547-4404-bc3c-8e059edc08bf
>
>
>
> 	"Jag har inte talat om att bryta mot lagen utan endast om att
> biblioteket saknar teknisk och administrativ makt att erbjuda
> serverutrymme åt någon." -Heikki Poroila, känd finsk musikbibliotekarie.
>
> Som jag ser det har du, Heikki, nog pratat om att bryta mot lagen. Du har
> ju låtit oss förstå att någon skulle skrida till åtgärder mot biblioteket,
> ifall det erbjöd serverutrymme åt WikiLeaks. Men vore inte de som skred
> till åtgärder i så fall tvugna att hänvisa till lagen? Själv frågade jag
> redan vilken lag som förbjuder biblioteket att erbjuda WikiLeaks
> serverutrymme, och nu vill jag upprepa min fråga. Har t ex WikiLeaks
> gjort någonting lagstridigt?
>
> Onekligen får vi här också lov att analysera begreppet "att erbjuda
> serverutrymme". Av förekommen anledning har jag kommit att fundera på
> detta begrepp under mina år i internetandelslaget Katto-Menys
> (KAnsalaisjärjestöjen TietoTOimisto - MEdborgarorganisationernas
> NYhetsbyrå) tjänst.
>
> Till att börja med (från 1993 till 1995 eller 1996) erbjöd ju vårt
> andelslag serverutrymme åt bl a Helsingfors stadsbibliotek i
> Kabelfabriken. Sedermera skaffade sig stadsbiblioteket egen server och
> flyttade till Glaspalatset. Nu befinner vi oss redan i ett skede där
> åtminstone undertecknad inte a priori skulle utesluta möjligheten av att
> biblioteket erbjöd serverutrymme åt vårt kooperativ (där jag fortfarande
> sitter med i styrelsen). Åtminstone begriper jag inte varför det vore
> omöjligt att gå till väga på det viset, ifall båda parterna (biblioteket
> och kooperativet) i god sämja kom överens om saken.
>
> Men obs, detta är inte vad jag föreslår, utan vad jag föreslår är att
> biblioteket erbjuder serverutrymme åt WikiLeaks. Vad innebär i detta fall
> "att erbjuda serverutrymme"? För det första, att biblioteket lägger
> WikiLäckorna, dvs dokumenten som har läckts ut i offentligheten via
> WikiLeak (de sk War Diaries, War Logs och Diplomatic Cables; och givetvis
> också WikiLeaks från andra länder än USA) till sina samlingar. Såvitt jag
> kan se har biblioteket, om någon, administrativ makt att göra detta. I
> detta sammanhang kan och bör vi hänvisa till den nordiska, grundlagsenliga
> offentlighetesprincipen.
>
> Vad sedan biblioteket tekniska makt beträffar måste medges, att den är
> alldeles otillräcklig - vilket beror på bibliotekens hittillsvarande
> mjäkighet. Men nu tvingar WikILeaks som sagt till eftertanke om hur
> biblioteket ska öka sin tekniska makt och därmed överhuvudtaget sin makt i
> samhället. Med andra ord: WikiLeaks tvingar fram en diskussion om
> bibliotekets och internets interna maktrelationer.
>
> Bland nördar och internauter funderar man för närvarande febrilt på frågan
> om internets frihet - är det fria internet på väg att dö? Kommer
> regeringarna och den till synes mäktigaste av dem, dvs USAs regering,
> hädanefter att försöka strypa "the freedom of information" och "the
> freedom of communication"? Och kommer de i så fall att lyckas? Eller
> kommer vi, dvs det moderna biblioteket, WikiLeaks, journalisterna,  The
> First Amandment, den nordiska offentlighetsprincipen och frihetsviljan hos
> all världens folk att avgå med segern?
>
> Måhända tillhör det moderna biblioteket (och varför inte också det
> postmoderna biblioteket, jfr F. Lyotards rapport från 1980-talet) lite mer
> makt än vad som tillkom dess föregångare?
>
> Den makten måste i vilket fall tas, eftersom den inte så där bara kommer
> att ges.
>
> WikiLeaks är sist och slutligen bara ett aktuellt fenomen, ett av flera
> uttryck för den vidare frågeställningen om "internet governance", som
> frågan benämns av det internationella samfundet. Jag anser, att just
> biblioteket och bibliotekariernas yrkesgrupp vore allra bäst lämpade att
> förvalta internet och jag tror att det också blir så i framtiden. Det
> är det jag menar med rubrikens sammansatta ord, internetbiblioteket.
>
> Tanken på att makten över internet borde överlämnas åt staternas
> regeringar, som ju hotar varandra med massförstörelsevapen och allehanda
> fientliga ränker, ter sig förfärlig. Staternas och regeringarnas makt
> måste i stället begränsas och omfördelas.
>
> Men den traditionella montesquieuska tredelningen är inte längre
> tillräcklig: de lagstiftande församlingarnas, regeringarnas och
> domstolarnas makter behöver kompletteras med en fjärde, informationell,
> makt, dvs biblioteksmakten. Internet, som utgör bibliotekets historiska
> fortsättning, har redan skapat de globala förutsättningarna för denna nya
> maktfördelning. Tillsvidare dock enbart förutsättningarna.
> Förverkligandet av förutsättningarna återstår. Leve WikiLeaks!
>
> Förlåt, min muntur blev onödigt lång. Vem hinner läsa den i dessa
> julklappstider?
>
> Mikael Böök
> Biblioteksaktivist
> Lovisa, Finland
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager