LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: WikiLeaks och Biblioteket (5)
From: Mikael Book <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 7 Dec 2010 11:30:47 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (81 lines)


07 December
2010
WikiLeaks och Biblioteket (5)

[grundlagar] 


  Those who are repeatedly passive in the face of injustice soon find
  their character corroded into servility. - Julian Assange


Bästa bibliotekarier, forskare och filosofer!

WikiLeaks aktualiserar några grundläggande frågor. Hur förhåller sig
biblioteket till internet? Hur bör biblioteket förhålla sig?

En annan typ av frågor har att göra med skillnaden mellan Biblioteket,
allmänbegreppet, och världens alla bibliotek - en oerhörd mängd av
varierande företeelser alltifrån biblioteksbussen, som cirkulerar mellan
skolorna i Ouagadougou (eller som åtminstone gjorde det ännu under
sommaren 2006) ända till universitetsbiblioteket i Dakar (som författaren
till dessa rader hade nöjet att besöka i november 2010).
WikiLeaks aktualiserar bl a dessa frågor och tycks för närvarande, i
december 2010, ställa dem på sin spets.

Detta innebär att bibliotekarier, forskare och filosofer nu tvingas
besvara frågorna, inte bara i teorin, utan också i handling.
Bibliotekscheferna på Library of Congress i det stora landet i väster har
redan gett sitt svar genom att blockera WikiLeaks. Detta är faktum, detta
"är". Men denna fråga gäller alla. Hur bör vi svara på WikiLeaks?

Ett praktiskt förslag har redan framlagts och i någon mån preciserats. Vi
bör hjälpa och stöda WikiLeaks genom att spegla dess webbplatser och
publicera dokumenten på våra internetservrar. För en precisering av
förslaget, vänligen slå upp sid http://46.59.1.2/mass-mirror.html


Detta är antagligen det viktigaste som Biblioteket och Universitetet kan
göra just nu. Ja, och biblioteksföreningarna, inklusive IFLA och FAIFE
borde också protestera mot blockeringarna av WikiLeaks och hetsjakten på
Assange och Bradley (ifall de inte redan gjort det; följ med på Twitter,
http://twitter.com/IFLASPA ). Bibliotekarien i Ougadougous biblioteksbuss
kan i avsaknad av nödvändig teknisk utrustning och personal naturligtvis
inte göra allt detta.  Men i vårt Norden finns det utan tvivel flera
folkbibliotek och universitetsbibliotek som både kan bör försöka.

Efter detta viktiga budskap skulle jag vilja återkomma till frågan om hur
vi ska förhålla oss till saken på ett mer allmänt plan. Med saken menar
jag internet.

"Har biblioteken makt över sina dataservrar, eller är det någon
högskola/universitets eller kommuns dataavdelning som bestämmer över hur
dessa får användas? , frågade studerande Jenny Åström. Det är närmare
bestämt dessa frågor saken gäller.

Jag skulle för min del våga påstå, att makten över internetservrarna
tillhör oss, deras användare.

För bibliotekarierna och biblioteken gäller det nu att inrätta sig i sin
nya boning, dvs internet. Bibliotekarierna måste äntligen bli herre och
fru i eget hus.

Det är visserligen ingen enkel sak. Men under årens lopp har ju även
Biblioteket vuxit sig rätt stort och komplicerat, eller hur? 

Som vanligt vill jag avsluta med vänliga hälsningar från Finland där
varken bibliotekarierna, forskarna eller filosoferna verkar ha fått just
någonting till stånd - tillsvidare. Men så småningom ska det väl bli andra
bullar, hoppas

- Mikael Böök

PS Vad bibliotekarierna på US Library of Congress beträffar så kan jag
inte föreställa mig att de är eniga med chefernas beslut att censurera
internet. Många av kollegerna där menar nog tvärtom att Jefferson,
Washington och Madison vänder sig i sina gravar, får man anta.


Mikael Böök * [log in to unmask] * gsm +358(0)-44 5511 324 * 
http://www.kaapeli.fi/book/  * http://blogi.kaapeli.fi/book/ *
http://blog.spinellisfootsteps.info/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager