LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: Bibliotek på entreprenad
From: Wenda Jones <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 23 Dec 2010 08:07:18 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (33 lines)


Bästa inlägg jag läst om detta! Jag skulle vilja att alla politiker fick läsa det!

God jul!

Med vänliga hälsningar,
Wenda Jones
Bibliotekarie

Rodengymnasiets bibliotek
Box 812, 761 28 Norrtälje
Besök: Baldersgatan 14

Tel direkt: 0176-71487
[log in to unmask]
http://www.roden.se/Roden/Bibliotek/
________________________________________
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] f&#246;r Lena Lundgren [[log in to unmask]]
Skickat: den 22 december 2010 13:27
Till: [log in to unmask]
Ämne: Bibliotek på entreprenad

Föreningen BiS, Bibliotek i Samhälle, gjorde 2007, då frågan förra gången var aktuell i debatten, en sammanställning av bibliotek med alternativa driftsformer. Nitton bibliotek drevs då på entreprenad i olika former, de flesta av föreningar för att de små biblioteken annars hotades av nedläggning. Det är synd att Svensk Biblioteksförening med sina stora resurser i sin nya rapport om entreprenader i biblioteksvärlden inte har tagit tillfället i akt att göra en ny ordentlig kartläggning av nuläget och vilka planer som finns i kommunerna!
I dagens debatt framförs ofta att det inte spelar någon roll om biblioteken drivs av privata entreprenörer på kommunalt uppdrag eller av kommunen själv. Vi ser flera sakliga skäl till att biblioteken ska vara kvar i kommunal drift:

1)   De offentliga biblioteken bildar ett nätverk som de med andra driftsformer ställer sig utanför. Det finns ingen skyldighet för andra bibliotek att samverka med de offentligt drivna. Redan för hundra år sedan talade man om Det svenska sambiblioteket, vilket innebar (och innebär) att forsknings- och folkbibliotek genom att fördela ansvar och arbete kan erbjuda bästa möjliga verksamhet och utnyttja resurserna på bästa sätt. Även om det nätverket i någon mån har försvagats av andra skäl, är det fortfarande nödvändigt för användarnas skull. De distansstuderande är exempelvis en grupp som har stor nytta av detta samarbete.

2)   Folkbiblioteken har en stor uppgift utöver att låna ut medier och fungera som en mötesplats i samhället, nämligen att bistå personer med läshinder av olika slag, inte minst språkliga, både med medier och praktisk hjälp. Det är en verksamhet som fordrar specialkunskaper men som inte genererar några höga utlåningssiffror och inte heller alltid högre besöksiffror, de två variabler som oftast används för att mäta bibliotekens verksamhet.

3)   Det finns i stort sett inga utprövade utvärderingsmetoder för bibliotek. Regionbibliotek Stockholm konstaterar i en ny rapport, Mäta och väga, att man måste använda flera mått och att ett utvecklingsarbete är nödvändigt när det gäller bibliotek och utvärdering/statistik. Personalen svarar exempelvis på kvalificerade frågor, vilket nyligen bekräftades i en studie av Bibliotek Forum Nacka, men detta ger inte utslag i det ersättningssystem som biblioteken i Nacka finansieras med och som nu sprids till fler kommuner.

4)   Personalen på de offentliga biblioteken har rätt att kritisera verksamheten offentligt. I privata företag gäller andra regler, ofta med krav på absolut lojalitet. I en samhällssituation där dessa frågor är högaktuella och där kraven på öppenhet, transparens och yttrandefrihet framförs med kraft borde detta faktum vara ett viktigt argument för att behålla biblioteken i kommunal drift!
Lena Lundgren
Bibliotek i Samhälle

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager