LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Norska biblioteksorganisationer uttalar sitt stöd för WikiLeaks
From: Hellman Birgitta <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 17 Dec 2010 12:35:20 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (75 lines)


En jätteviktig fråga!Jag tycker absolut att vi ska kräva att Svensk Biblioteksförening skriver under ett liknande upprop - och går ut med det till media. En viktig markering var biblioteken står i frågan om wikileaks och yttrandefriheten!

Hälsningar

Birgitta Hellman Magnusson¨

Länsbibliotek Östergötland________________________________
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] för Jan Szczepanski [[log in to unmask]]
Skickat: den 17 december 2010 13:17
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Norska biblioteksorganisationer uttalar sitt stöd för WikiLeaks

Skulle det vara politiskt inkorrekt att stödja nedanstående uttalande från våra
norska broderorganisationer?

Via Anders Ericson på Norsk bibliotekforening

http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=2545

UTTALELSE OM WIKILEAKS

Åpne samfunn

Det er et grunnleggende prinsipp i et demokrati at befolkningen skal ha innsyn i de beslutninger og beslutningsprosesser som angår dem. Åpne samfunn er et hinder for korrupsjon og misbruk av makt. WikiLeaks har bidratt til økt innsyn for allmennheten gjennom å bringe fram til offentligheten kritikkverdige forhold. Forsøkene på å stenge WikiLeaks bærer preg av forhastede reaksjoner, som pr i dag ikke er sanksjonert i noen rettssal. Dette kan true informasjonsfriheten.

Ytringsfrihet

Bibliotekene betrakter informasjonsfriheten som grunnleggende for å fremme ytringsfrihet og demokrati. WikiLeaks’ virksomhet og materiale åpner for fornyet diskusjon om hvilke rolle bibliotekene skal spille i den forbindelse. Det grunnleggende er etter vårt syn at bibliotekene bl.a. skal kunne tilby informasjon – også på nett – som er maktkritisk. Bibliotekorganisasjonene i Norge har gjennom sine felles etiske retningslinjer slått fast at så sant materialet er innenfor lovens rammer skal ikke dette materialet spesialbehandles, men være like tilgjengelig som annet materiale ved biblioteket.

Svein Arne Tinnesand
Norsk Bibliotekforening

Kristin Røijen
Norsk fagbibliotekforening

Monica Deildok
Bibliotekarforbundet

Trygve Eliasen
Fagforbundet – rådet for bibliotekansatte

--
De åsikter som framförs här är mina personliga
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University LibraryJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager