LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Norge följer Sverige i spåren
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 28 May 2010 12:08:28 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (77 lines)


Ett brev från den norske riksbibliotekarien med anledning av att norska 
ABM läggs ner
och biblioteksuppgifterna överförs till Nasjonalbiblioteket. 
Utvecklingen liknar den  svenska
där KB fått en utökad roll för hela biblioteksfältet.

Enligt Nasjonalbiblioteket är detta nödvändingt p.g.a utvecklingen på 
digitaliserings-
området. Ett skäl som dock varit osynligt i den svenska motiveringen.


Til bibliotekene
1.juli overføres bibliotekoppgavene fra ABM-utvikling til
Nasjonalbiblioteket. Kulturdepartementet ønsker en helhetlig
bibliotekpolitikk hvor koordinering av den strategiske utviklingen av
bibliotekområdet er forankret i de operative oppgaver som ligger i
Nasjonalbiblioteket. Dette har en særlig begrunnelse i utviklingen på
digitaliseringsområdet.
Netto tilføres Nasjonalbiblioteket 19 årsverk fra ABM-u for å ivareta
vårt nye oppdrag.
Vi vil nå bruke tida fram til 1.juli til å sette oss mer konkret inn i
hvilke oppgaver de som blir overført fra ABM-u har. Det vil også
innbeære at vi sammen med Kulturdepartementet og ABM-u finner ut av
praktiske løsninger på budsjett, regnskap, informasjon, status på
prosjekter, lokaler osv.
Så vil vi bruke høsten til å ha en dialog med de som kommer til oss
1.juli for å finne ut hvordan den endelige organiseringen i
Nasjonalbiblioteket skal være. Jeg tror at vi skal utvikle en ny
organisasjon med høyere kompetanse enn den Nasjonalbiblioteket og
ABM-u hittil har hatt hver for oss.
Vi vil også bruke høsten til å ha dialog med ulike bibliotekområder. I
forhold til bibliotekene gleder vi oss til å videreutvikle et enda
tettere samarbeid enn det vi har i dag og bidra til profesjonalisering
av bibliotekfeltet. Det blir spennende for oss å ha
koordineringsansvar på bibliotekområdet.
Fylkesbibliotekene og Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg
vil bli sentrale partnere for dialog, men vi håper også å få kontakt
med så mange bibliotek som mulig direkte.
Vi kommer tilbake med invitasjon til dialog med bibliotekene men sier
foreløpig velkommen til samarbeid om utviklingen av gode bibliotek i
Norge.
Med vennlig hilsen
Vigdis Moe Skarstein
Nasjonalbibliotekar
25.05.10

Jan


-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager