LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Att använda LIBRIS öppna infrastruktur
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 20 Jan 2010 08:44:43 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


En intressant nyhet på Daniel Forsmans Betabib om en projektansökan som 
KB beviljat medel till.

"Utöver de traditionella webbaserade gränssnitten avsedda för en person 
att söka och använda LIBRIS
systemens tjänster finns det även gränssnitt avsedda för maskin till 
maskin kommunikation. Dessa
möjliggör att LIBRIS systemens tjänster kan integreras i andra tjänster 
och göras tillgängliga i en annan
 kontext."

Tillsammans med Rolf Johansson, tidigare Göteborgs UB, nu Chalmers ska 
Daniel dokumentera och
sprida erfarenheter kring

"Främst planerar vi att dokumentera och sprida våra erfarenheter kring 
användandet av Uppsök (SRU),
LIBRIS webbsök (xsearch, stavningsapi, FRBR verktyg, LIBRIS linked 
data), SFX/bX (API) och
MetaLib (X-server)."

http://www.betabib.org/

En större fråga är om allt biblioteksinternt utvecklande verkligen kan 
hålla samma takt och kvalité
som marknaden kan erbjuda. Jag är tveksam till "lokala kontexter".

Jan


-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager