LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Pedagogisk utvecklare
From: Christina Tovote <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 19 Jan 2010 12:39:34 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (71 lines)


Bra att du förmedlar detta blogginlägg, Daniel! 
Det är om jag förstår rätt en norsk biblioteksblogg från NTNU - Universitetsbiblioteket i Trondheim för Engelska, Lingvistik och Religion plus "some tech/librarian stuff" som en av de citerade medbloggarna, Plinius, beskriver den. Brinxmat, som skriver inlägget, är själv universitetsbibliotekarie. Jag ska gärna svara honom direkt i bloggen också och lägga upp RSS på den. 
 
Eftersom du svarar på mitt inlägg om pedagogisk utveckling: 
Man kan inte sätta likhetstecken mellan sådan och informationskompetens. Det är också ett sällsynt dumt bibliotekarieord, som inte säger något och kan misstolkas. Många gånger har vi försökt hitta ett nytt begrepp men till slut accepterat eftersom det används så vitt internationellt. 
 
Helt säkert var googlandet på biblioteksbegreppet information literacy mycket större runt sekelskiftet och tidigare när det spreds över världen från USA, som myntade det redan 1974 och skapade sitt National Forum on IL 1989 (alltså 20-årsjubileum förra året). Varje land gjorde sedan sin tolkning och i Norden har vi varit kritiska till att ställa upp standarder och beskriva det enbart som en allmän kompetens som man kan ge övergripande kurser i. Du har säkert också sett/läst de nya nordiska kritiska forskningsrapporter, som visar att informationskompetens är beroende av kontext och social praktik. Se t ex "Informationskompetenser. Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker" utgiven 2009 av Jenny Hedman och Anna Lundh.  
 
Den pedagogiska utvecklingen vid våra bibliotek innebär så mycket mer. Den handlar om bibliotekets stöd för lärande, handledning, integrering i ämnesundervisning och inte minst samarbete med lärarna. Den handlar också om rollen i referensarbetet baserad på dialog precis som Brinxmat skriver.  
 
Behovet av vårt stöd och våra kurser minskar inte men de har definitivt spelat ut sin roll som "monolithic library teaching", det håller jag helt med om. Och jag fortsätter gärna diskussionen och hoppas fler hänger på. Så blir det ökad statistik i ämnet =o)) 
 
Christina Tovoté 
SUB 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Daniel Forsman 
Skickat: den 19 januari 2010 08:21 
Till: [log in to unmask] 
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Pedagogisk utvecklare 
 
Google-trending data ser inte så ljus ut för "Information literacy". 
http://infonatives.wordpress.com/2010/01/18/information-literacy-its-over-and-out/ 
 
Daniel 
  
  
 
Daniel Forsman 
Systems librarian 
Jonkoping University Library 
[log in to unmask] 
+46 (0)36 101043 
 
 
>>> Christina Tovote <[log in to unmask]> 1/18/2010 3:02 em >>> 
 
Hej Joakim! 
 
Du kommer nog att få fler svar från listan. På Stockholms universitetsbibliotek fungerar jag som pedagogisk utvecklare liksom ni på Göteborgs universitetsbibliotek har en sådan. Men det är viktigt att tänka på att det är en fråga om beteckning, som inte är självklar. 
Det finns fler som fungerar på ungefär samma sätt men kallas något annat. Jag kan också berätta att vi är sex kollegor från olika högskolebibliotek, som kommer att träffas i slutet på januari här på SUB för att diskutera den pedagogiska utvecklingen, som vi tycker har kommit i skymundan på senare tid. Hör gärna av dig om du vill veta mer. 
 
Christina Tovoté 
SUB 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Joakim Lennartsson 
Skickat: den 18 januari 2010 12:27 
Till: [log in to unmask] 
Ämne: [BIBLIST] Pedagogisk utvecklare 
 
Hej, 
Har en fråga om vilka bibliotek som har eller haft en pedagogisk utvecklare och erfarenheter av en sådan. 
 
Mvh 
Joakim Lennartsson 
Göteborgs universitetsbibliotek 
 
--  
 
************************************************************************************************************** 
 
Joakim Lennartsson 
Bibliotekarie/Statistikansvarig 
Göteborgs Universitetsbibliotek 
Ekonomiska biblioteket 
Box 670 
405 30 GÖTEBORG 
tel. 031-786 40 91 
e-mail [log in to unmask] 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager