LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Därför gäller det att samordna gemensamma,resu rser bättre, för att säkra en acceptabel,ti llgång till utländsk forskningslitteratur
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Jan 2010 12:55:12 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (99 lines)


I senaste Biblioteksbladet intervjuas Magdalena Gram i artikeln "I 
väntan på ... e-plikten"
på sidan 14-15. KB tvingas skära ned på det utländska förvärvet.

http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2009/Biblioteksbladet_nr10_2009.pdf

Några rader ur artikeln som intresserade mej:

När det gäller det utländska förvärvet som
också hamnar under sparkniven hoppas kb
på ett fördjupat samarbete med universitetsbiblioteken.
Där har man alltmer övergått till
e-resurser och redan skurit ner på det tryckta
utländska förvärvet och förlitat sig på att kb
tar det största ansvaret.
– Därför gäller det att samordna gemensamma
resurser bättre, för att säkra en acceptabel
tillgång till utländsk forskningslitteratur,
säger Magdalena Gram.

Gram pekar på ett mycket allvarligt problem som ökat dom senaste tio 
åren.Nämligen
att förvärvet av tryckta böcker för främst humanister och samhällsvetare 
kraftigt
skurits ned till förmån för e-paket av främst STM-tidskrifter, s.k. Big 
Deals. Främsta
orsaken till nedskärningarna är dom kraftiga prisökningarna på just 
dessa. En annan
orsak är att förvärvet numera främst sköts av teknokrater. Tekniker för 
att hantera
dom elektroniska databaserna och byråkrater för förvärvet har främst 
blivit en
budgetfråga, en fråga om anslag. Tidskrifter avbeställs inte som förr 
efter grundlig
genomgång, titel för titel vilket numera bara sker för att avbeställa 
dom pappers-
tidskrifter som inte ingår i paket.

Den process som forsknigsbiblioteken genomgått på grund av dom stora och
ständigt ökade kostnaderna för Big Deals har KB varit förskonat från genom
att inte vara ett forskningsbibliotek. KB har kunnat hålla uppe ett högt 
bokförvärv.

När nu även KB måste skära ned på förvärvet av böcker så blir situationen
försämrad för alla. Hur en samordning av gemensamma resurser skulle göra
situationen bättre förstår jag inte. Redan idag förlitar sig 
forskningsbiblioteken
i allt högre grad på fjärrlån av böcker. Serier och stående order har man
redan skurit ned till ett minimum. Samarbete är svårt. Biblioteken ansvarar
inför sina huvudmän och inte inför KB. Tidigare försök att samarbeta kring
förvärv ledde inte till något. Jag minns till min fasa hur man mätte 
kvalité med
hjälp av en linjal och antal centimetrar katalogkort.

Frågan är snarare om det inte är dags att allvarligt överväga nedskärningar
av den stora mängden av olika typer av databaser som är mer eller mindre
använda för att stoppa upp nedgången av förvärvet av böcker.

Det Magdalena Gram pekar på är ett oerhört allvarligt problem som bör
seriöst diskuteras. Vi kan inte fortsätta att utarma biblioteken på ny 
litteratur
för humanister och samhällsvetare. Det som tidigare var ryggraden i
biblioteken har blivit ett bihang som teknokraterna gärna skulle vilja
ersätta med elektroniska bokpaket om nu inte forskarna så envist fortsatt
att hålla fast vid boken. Behovet att "säkra en acceptabel tillgång till
utländsk forskningslitteratur" är akut.


Jan


-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager