LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliometri och vetenskaplig kvalité
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 12 Jan 2010 13:16:27 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (64 lines)


Även om bibliometrin är starkt ifrågasatt så visar nedanstående rapport
vilket stort värde den kan ha inom vissa ämnesområden.

Bibliometric evaluation of research programs. A study of scientific quality
Naturvårdsverket december 2009

Sammanlagt ingår artiklar från 118 forskare som varit verksamma inom de
sju forskningsprogrammen. Analysen har i första hand inriktats på de 
artiklar
som, efter validering av forskarna själva, befunnits vara resultatet av 
programrelaterade
aktiviteter. Vad gäller produktivitet uppvisar programmen en normal
nivå, dvs. Naturvårdsverket har fått verksamhet i paritet med insatta 
resurser.
Utväxlingen i form av citeringar på dessa artiklar är mycket god, dvs. de
ligger väl över de referensvärden som gäller för programområdena. Programmen
ser ut att signifikant påverka, och vara användbar för, annan forskning. 
Detta
förklaras av att programmen publicerar i relativt högciterade tidskrifter.
Framgången belyses också av det faktum att programmens artiklar i mycket
hög grad tillhör gruppen ”5 procent mest citerade” i sina respektive äm

Även om den tryckta versionen ännu inte finns i Libris, vilket i 
normalfallet är
minst sex månader för den här typen av publikationer, så finns den nedladd-
ningsbar redan nu.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6321-4.pdf

En länk till en debatt i Forskning & Framsteg kring bibliometrins för- 
och nackdelar

http://www.fof.se/blogg/johan-frostegard/bibliometri-ar-en-atervandsgrand

Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager