LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Dewey, det vete katten?

From:

Lars Aronsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 17 Mar 2009 21:11:29 +0100

Content-Type:

TEXT/PLAIN

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (1 lines)


Miguel Benito wrote:

> skriver Michael Fens och Urban Lindgren:
>
> ?Någon diskussion i egentlig mening när det gäller DDC-frågan
> och KB:s katalogutredning har inte förekommit i någon större
> utsträckning, utan det material som tillkommit i samband med
> katalogutredningen har så gott som uteslutande sitt upphov i de
> utredningsansvariga själva. Diskussionen, som därigenom snarare
> är att anse som en enkelriktad kommunikation, har därigenom en
> tämligen ensidig karaktär och de argument som framförts har
> anförts tämligen oemotsagda.

Jämför de situationen med andra liknande situationer? Till
exempel införandet av SAB-systemet på 1920-talet eller andra
övergångar i andra länder?

Troligt är att systemskiften av det här slaget inte kan genomföras
genom långsam diskussion, utan bara genom Alexanderhugg. Man kan
tänka på stavningsreformen 1907 eller högertrafikomläggningen.


--
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager