LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Dewey, det vete katten?

From:

Miguel Benito <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 17 Mar 2009 15:41:27 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Det ser ut at i debatten om klassifikation blandar vi in standarder
för katalogisering, som inte hör ihop med sakfrågan.

Likaså Worldcat och Europeana. Om dessa system tillåter olika
klassifikations- och indexeringssystem då förstår jag inte varför just
ett av dem kan vara av värde men inte de andra. Än så länge visas i
Worldcat bara LC och Dewey (när man söker på "identities") fast inte i
den normala katalogsökningen, där sökningen bara kan göras med ämnesord.

Standarder om katalogisering har man strävat efter, just för att
förmedla information från en databas till en annan. I titelfältet
skrivs ut det författarnamn som förekommer i publikationen och det kan
skilja sig väsentligt från det auktoriserat författarnamnet man sedan
söker på och som återges i uppslaget. Standarden speglar alltså två
aspekter - å ena sidan det författarnamn vi på bibliotek har kommit
överens om och förlaget borde ha haft vet att använda redan från
början för att bibliotekarierna skulle slippa merarbete - å andra
sidan det namn som förlaget kände att läsarna skulle gilla att se på
omslaget och titelsidan.

På samma sätt har vi en stardard om tesaurusuppbyggnad. Innehållet i
en tesaurus, däremot, behöver inte vara standardiserad. Inte ens
fältförkortningarna behöver stå på engelska (som några tror). Man kan
använda det egna språket.

Tillbaka till diskussionen om Dewey. I en magisteruppsats från
Bibliotekshögskolan (2007:134) med titeln "Dewey Decimal
Classification i Sverige?"
(http://bada.hb.se/bitstream/2320/3192/1/07-138.pdf)
skriver Michael Fens och Urban Lindgren:

?Någon diskussion i egentlig mening när det gäller DDC-frågan och KB:s
katalogutredning har inte förekommit i någon större utsträckning, utan
det material som tillkommit i samband med katalogutredningen har så
gott som uteslutande sitt upphov i de utredningsansvariga själva.
Diskussionen, som därigenom snarare är att anse som en enkelriktad
kommunikation, har därigenom en tämligen ensidig karaktär och de
argument som framförts har anförts tämligen oemotsagda. Några få
invändningar har dock rests av deltagare i referensgrupperna i samband
med de seminarier som hållits inom ramen för katalogutredningen och
invändningar har även formulerats i de remissvar som kommit
katalogutredningen till handa, men i övrigt så har argumentationen
varit ganska enstämmig? ?

Vidare:
?En av våra informanter menar att det helt enkelt förhåller sig som så
att ingen vågar uttala sig och komma med kritik och exemplifierar med
diskussionsforumet Biblist där ingen debatt om DDC-frågan förekommer.
De få och trevande försök till diskussion som ändå förekommer där
dödas snabbt??

Så, det är fortfarande intressant att veta hur biblioteken, främst
folkbiblioteken, kommer att arbeta i framtiden. Det är inte alls en
liten fråga. Det enda säkra är att på ett eller annat sätt löser det
sig. Men vi vet att om vi bara lägger in ett enkelt spår, då får vi
problem i tidtabellen om snabba och långsamma tåg ska trafikera samma
spår, åt båda hållen dessutom. Flera spår, eller flera stickspår, kan
alltså vara ekonomiskt mer fördelaktigt i längden.

Hälsningar

Miguel Benito

--
www.taranco.eu
página hispano-sueca de Miguel Benito
tel. +46-33136070
Correo: Katrinedalsgatan 43,
504 51 Borås, Suecia


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager