LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Kom till oss på Anna Lindh-biblioteket - vi behöver ytterligare en medarbetare!

From:

Hesselgren Eva <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 17 Mar 2009 15:29:51 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Anna Lindh-biblioteket behöver anställa ytterligare en medarbetare!

Anna Lindh-biblioteket är Sveriges nyaste högskolebibliotek och Nordens ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Biblioteket bildades den
1 augusti 2005 genom en sammanslagning av Försvarshögskolans och Utrikespolitiska Institutets tidigare bibliotek. Förutom den högre militära utbildningen ingår också den grundläggande militära utbildningen på Militärhögskolan Karlberg. Försvarshögskolan erbjuder också ett stort antal civila utbildningar inom samhällsvetenskap. En stor användargrupp är den samhällsvetenskapligt intresserade allmänheten. Anna Lindh-biblioteket har också i uppdrag att ge stöd till de militära fack- och funktionsskolorna i landet.

Arbetet på Anna Lindh-biblioteket är organiserat utifrån lärosätets tre uppgifter och innebär att vi ska stödja undervisning och forskning samt att informera och tillgängliggöra forskningsresultat till studerande, övriga forskarsamhället samt allmänheten. Den senare uppgiften sammanfaller med Utrikespolitiska Institutets uppdrag att tillhandahålla ett brett utrikespolitiskt bibliotek för allmänheten.

För att möta användarnas ökade behov behöver Anna Lindh-biblioteket anställa ytterligare en bibliotekarie. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Se www.annalindhbiblioteket.se

Vänliga hälsningar

Eva Hesselgren Mortensen
Bibliotekschef/ Library Director

Anna Lindh-biblioteket/ Försvarshögskolan
Anna Lindh Library/ Swedish National Defence College Library
Drottning Kristinas väg 37
Box 27805
115 93 Stockholm

Telefon: 08-5534 2556
Mobil: 070-298 76 50
Fax: 08-5534 2568
[log in to unmask]
[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager