LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Dewey, det vete katten?
From: Miguel Benito <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Mar 2009 15:41:27 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (69 lines)


Det ser ut at i debatten om klassifikation blandar vi in standarder 
för katalogisering, som inte hör ihop med sakfrågan.

Likaså Worldcat och Europeana. Om dessa system tillåter olika 
klassifikations- och indexeringssystem då förstår jag inte varför just 
ett av dem kan vara av värde men inte de andra. Än så länge visas i 
Worldcat bara LC och Dewey (när man söker på "identities") fast inte i 
den normala katalogsökningen, där sökningen bara kan göras med ämnesord.

Standarder om katalogisering har man strävat efter, just för att 
förmedla information från en databas till en annan. I titelfältet 
skrivs ut det författarnamn som förekommer i publikationen och det kan 
skilja sig väsentligt från det auktoriserat författarnamnet man sedan 
söker på och som återges i uppslaget. Standarden speglar alltså två 
aspekter - å ena sidan det författarnamn vi på bibliotek har kommit 
överens om och förlaget borde ha haft vet att använda redan från 
början för att bibliotekarierna skulle slippa merarbete - å andra 
sidan det namn som förlaget kände att läsarna skulle gilla att se på 
omslaget och titelsidan.

På samma sätt har vi en stardard om tesaurusuppbyggnad. Innehållet i 
en tesaurus, däremot, behöver inte vara standardiserad. Inte ens 
fältförkortningarna behöver stå på engelska (som några tror). Man kan 
använda det egna språket.

Tillbaka till diskussionen om Dewey. I en magisteruppsats från 
Bibliotekshögskolan (2007:134) med titeln "Dewey Decimal 
Classification i Sverige?" 
(http://bada.hb.se/bitstream/2320/3192/1/07-138.pdf)
skriver Michael Fens och Urban Lindgren:

?Någon diskussion i egentlig mening när det gäller DDC-frågan och KB:s 
katalogutredning har inte förekommit i någon större utsträckning, utan 
det material som tillkommit i samband med katalogutredningen har så 
gott som uteslutande sitt upphov i de utredningsansvariga själva. 
Diskussionen, som därigenom snarare är att anse som en enkelriktad 
kommunikation, har därigenom en tämligen ensidig karaktär och de 
argument som framförts har anförts tämligen oemotsagda. Några få 
invändningar har dock rests av deltagare i referensgrupperna i samband 
med de seminarier som hållits inom ramen för katalogutredningen och 
invändningar har även formulerats i de remissvar som kommit 
katalogutredningen till handa, men i övrigt så har argumentationen 
varit ganska enstämmig? ?

Vidare:
?En av våra informanter menar att det helt enkelt förhåller sig som så 
att ingen vågar uttala sig och komma med kritik och exemplifierar med 
diskussionsforumet Biblist där ingen debatt om DDC-frågan förekommer. 
De få och trevande försök till diskussion som ändå förekommer där 
dödas snabbt??

Så, det är fortfarande intressant att veta hur biblioteken, främst 
folkbiblioteken, kommer att arbeta i framtiden. Det är inte alls en 
liten fråga. Det enda säkra är att på ett eller annat sätt löser det 
sig. Men vi vet att om vi bara lägger in ett enkelt spår, då får vi 
problem i tidtabellen om snabba och långsamma tåg ska trafikera samma 
spår, åt båda hållen dessutom. Flera spår, eller flera stickspår, kan 
alltså vara ekonomiskt mer fördelaktigt i längden.

Hälsningar

Miguel Benito

-- 
www.taranco.eu
página hispano-sueca de Miguel Benito
tel. +46-33136070
Correo: Katrinedalsgatan 43,
504 51 Borås, Suecia

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager