LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Sv: Re: [BIBLIST] Sv: Re: [BIBLIST] Verksamhetsberättelsen för Fråga biblioteket 2008
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Mar 2009 09:44:30 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (244 lines)


En tjänst som används lite eller minskar har uppenbarligen problem. 
Kvantiteten spelar roll
eftersom tjänsten kostar pengar. Om man slår ut den totala kostanden på 
varje fråga vad
står det då på prislappen?

Även i Norge minskar användningen av frågetjänsten och där vill man att 
biblioteken bättre
marknadsför tjänsten på sina hemsidor.

Det vore spännande om Expertgruppen inledde ett samarbete Wikipedia och 
på så sätt
finnsg där dom vetgiriga är. Den tråkiga byråkratstämpeln som verksamheten
bör tvättas bort. Idag påminner verksamheten mest om 
sjukvårdsupplysningen eller
olika myndigheters "kontakta oss"!

Jan


Anna-Stina Axelsson wrote:
> Hej!
>
> Vad bra att det har uppstått ett samtal om Fråga biblioteket på Biblist!
> I Expertgruppen för Fråga biblioteket ser vi mycket positivt på om så
> många som möjligt vill vara med och diskutera framtiden för samarbete
> kring virtuellt referensarbete.
>
> Angående siffrorna kan man förstås alltid spekulera. 2007 ökade antalet
> frågor i tjänsten med 10 %. Varför siffrorna går upp eller ner vet vi
> inte riktigt och som Ericson skriver kan man diskutera exakt hur viktig
> kvantiteten är.
>
> Vad är det som ska avgöra på vilka sätt som det är möjligt för användare
> att kontakta biblioteken eller ta del av bibliotekens kompetens, och
> under vilka förhållanden tjänar biblioteken på att samarbeta kring
> detta? Ett blogginlägg av David Lee King diskuterar att bibliotekarier
> alltid tycker det är bekvämast att användaren söker upp bibliotekets
> fysiska disk.
> http://www.davidleeking.com/2009/01/06/ask-a-librarian-services-need-a-reboot/
> Är det personalens behov och intressen som ska styra detta, eller är det
> användarnas behov? (retorisk fråga)
>
> Intressant är också att i virtuella sammanhang diskutera skillnaden
> mellan referensarbete och kundtjänst, mellan expertroll och handledande
> roll.
>
> Under 2009 kommer tjänsten Fråga biblioteket att utvärderas, under
> överinseende av KB. Det finns också många tankar (för att inte säga
> planer) i expertgruppen om den framtida utvecklingen för tjänsten.Jjag
> ser fram emot ett fortsatt samtal i det svenska bibliotekssamhället om
> utvecklingen av virtuella referenstjänster.
>
> Vänliga hälsningar Anna-Stina
>
>
> Anna-Stina Axelsson
> Utvecklingsledare med ansvar 
> Biblioteket på nätet och lärande
> Fråga biblioteket
>
> Regionbibliotek Stockholm
> Stockholms Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen
> Odengatan 55
> 113 80 Stockholm
>
> Phone +46(0)8-508 31 245 
> Fax   +46(0)8-508 31 230
>
> e-mail: [log in to unmask]
> http://www.regionbiblioteket.stockholm.se
>  
>>>> Jan Szczepanski <[log in to unmask]> 09-03-13 10:34 >>>
>>>>     
> Anders Ericson, den förträfflige, har kommenterat eller snarare kommit
> med ett försvar på den livaktiga norska listan BIBLIOTEKNORGE som är 
> intressant
> eftersom utvecklingen tydligen är likartad i Norge. Men något svar på 
> varför tjänsten
> utnyttjas allt mindre är det väl inte utan mer ett försvar varför den 
> behövs, ja åtminstone
> för bibliotekarier.
>
> Årsrapporten fra den svenske søstertjenesten viser den samme tendensen:
>
> "Under 2008 har Fråga biblioteket mottagit 21 367 frågor, varav 16 563
> via e-post och 4 342 via chatten. Det är en minskning av det totala
> antalet frågor med 16% från 2007".
>
> Likevel mener jeg dette er udramatisk, på begge sider av Kjølen.
>
> For det første må vi huske at elektroniske svartjenester ALDRI har
> vært viktige med hensyn til KVANTITET. For noen år sida regna vi vel
> ut at spørsmål/svar utgjorde 1-2 prosent av totalen. For de alle
> fleste spørsmåla blir stilt og får svar over skrankene og på andre
> "fysiske" måter. Telefon bl.a. MEN: Biblioteksvar er VIKTIG som et
> "døgnåpent" alternativ og for de som har problemer med å komme seg til
> et bibliotek, enten permanent eller der og da. OG Biblioteksvar er
> viktig for å markere bibliotekets tilstedeværelse på Internett. OG
> ikke minst for kompetansehøyninga blant de deltakende bibliotekarene
> når det gjelder nettbruk og referansearbeid generelt.
>
> For det andre er folk flest faktisk blitt mer sjølhjulpne med å finne
> svar på enkle spørsmål (fakta, adresser, åpningstider osv.) i løpet av
> de snart ti åra som er gått siden de første elektroniske
> svartjenestene. Folk flest TRUR de også er blitt bedre på å finne svar
> på de KOMPLISERTE spørsmåla. Det stemmer i langt mindre grad - og her
> har vi sjølsagt bibliotekets historiske utviklings- og
> markedsføringspotensial, både elektronisk og fysisk.
>
> Ikke dermed sagt at vi ikke skal ha som mål å markedsføre
> Biblioteksvar bedre, mer kontinuerlig og til nye grupper.
>
> Hovedpoenget mitt er at det må advares sterkt mot å kaste barnet ut
> med badevannet fordi det kan påvises kvantitativ tilbakegang. Målet
> kan aldri være å få alle eller majoriteten av de vitebegjærlige i
> landet til å bruke Bsvar jevnlig.
>
> Hilsen
> Anders Ericson
> bl.a. konsulent for Biblioteksvar og forgjengerne siden 2000
>
> Jan
>
>
>
> Anna-Stina Axelsson wrote:
>  
>> Hej!
>>
>> Ja, det är en fråga som kräver en djupare utredning.
>>
>> Vänliga hälsningar Anna-Stina
>>
>> Anna-Stina Axelsson
>> Utvecklingsledare med ansvar 
>> Biblioteket på nätet och lärande
>> Fråga biblioteket
>>
>> Regionbibliotek Stockholm
>> Stockholms Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen
>> Odengatan 55
>> 113 80 Stockholm
>>
>> Phone +46(0)8-508 31 245 
>> Fax   +46(0)8-508 31 230
>>
>> e-mail: [log in to unmask]
>> http://www.regionbiblioteket.stockholm.se
>>
>>  
>>   
>>>>> Jan Szczepanski <[log in to unmask]> 2009-03-12 16:01 >>>
>>>>>     
>>>>>      
>> Det vore intressant att få veta varför antalet frågor minskat trots
>> att
>> användunersökningen visade att 72% var helt igenom nöjda med svaren
>>   
> och
>  
>> 92%
>> kunde tänka sig använda tjänsten igen. Det är lite svårt att begripa.
>>
>> "Under 2008 har Fråga biblioteket mottagit 21 367 frågor, varav 16 563
>>
>> via e-post och
>> 4 342 via chatten. Det är en minskning av det totala antalet frågor
>>   
> med
>  
>> 16% från
>> 2007."
>>
>> Jan
>>
>> Linda Johansson wrote:
>>  
>>   
>>> Hej,
>>>
>>> Här kommer Fråga bibliotekets verksamhetsberättelse för 2008.
>>> http://www.lisinfo.se/FB/vhb.pdf 
>>>
>>> Här kan är ni läsa om vad som hänt med Fråga biblioteket under året 
>>> 2008. Vi berättar bland annat om utvecklingen av den flerspråkiga 
>>> delen, Fråga biblioteket på Bok & biblioteksmässan, samverkan med
>>>   
>>>    
>> våra 
>>  
>>   
>>> nordiska grannar, ökad organisatorisk samverkan mellan folk- och 
>>> forskningsbiblioteken och mycket mer.
>>>
>>> Trevlig läsning!
>>>
>>> Vänliga Hälsningar
>>> Expertgruppen för Fråga biblioteket
>>> via Linda Johansson
>>>
>>> Linda Johansson
>>> Ledarskap & Utveckling
>>> Stadsbiblioteket, Malmö stad
>>> Tel 0768 502880 
>>> Fråga biblioteket Tel: 040-660 85 71
>>> www.malmo.se/bibliotek <http://www.malmo.se/bibliotek>
>>> E-post: [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
>>>
>>>   
>>>    
>>  
>>   
>
>  

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager