LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Dewey, det vete katten?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Mar 2009 08:32:09 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (103 lines)


Vem använder klassifikationssystemet? Undersökning efter undersökning 
har visat
att det är det som används mycket lite av användarna.

Som Terje Höiseth hävdat i årtionden så kan man inte klassificera korrekt.

För att klassificera bör man vara ämnesexpert, få bibliotekarier är det.

Tidsmässigt är det den del av processen som tar längst tid. Det är den 
del som
kostar mest.

Personligen kan jag tänka mej två system, ett inhemsskt och ett 
internationellt.
Vilket som används är beroende av bibliotekstyp.

I en global värld där forskningen är internationell och där den egna 
katalogen
är en droppe i havet är knappast ett nationellt klassifikationssystem en 
tillgång.
I stort sett hela Europa har forskningsbiblioteken Dewey och utan tvekan 
kommer
OCLC:s WorldCat att vara den viktigaste katalogen i framtiden. I allt 
snabbare
takt har Europa anslutit sig.

Beståndet i LIBRIS kommer att växa hundrafalt när allt mer blir 
digitaliserat och
fritt tillgängligt. Bara om vi samarbetar med tusentals andra bibliotek 
kan vi klara
det och dom flesta av dessa tusentals använder inte SAB utan Dewey.

Skulle Google må bra av att vara SAB-klassificerat och försett med 
"ämnesord"?

Jan

Miguel Benito wrote:
> Jan försöker dödda en debatt som Ingrid Atlestam initierat och som 
> ännu är i sin linda. Behövs det klassifikation överhuvudtaget? tycks 
> Jan mena, efter vad jag förstår. Om inte, då är det ingén idé att ens 
> byta från ett system till ett annat. Om ett klassifikationssystem 
> behövs, då tycker jag att det är värt att diskutera olika systems 
> förtjänster och nackdelar.
>
> Det kanske är för sent att diskutera? Inte alls. Ingenting hindrar att 
> vi har olika system på olika bibliotek. Så har det varit hittills. Jag 
> hävdar till och med att vi kan tänka oss ha olika system på samma 
> bibliotek eller bibliioteksgrupp. Det är som med transportmedel. 
> Flyget är bra om vi ska från Sverige till Frankrike. Likväl kommer vi 
> inte ens till flygplatsen om vi inte använder oss av ett annat 
> transportmedel, bil, bus, tåg, taxi eller cykel. Likaså när vi kommer 
> fram till destinationsflygplatsen måste vi upprepa proceduren, leta 
> efter annat transportmedel för att ta oss fram till den egentliga 
> destinationen. Alltså: flera transportmedel behövs för att 
> transportsystemet ska bli heltäckande.
>
> Eftersom SAB ännu är ett levande system har det ett värde som inte ska 
> förringas.
>
> För tjugofem år sedan fanns en kollega till mig på Bibliotekshögskolan 
> som påstod att boken var död. Aldrig har det publicerats så många 
> böcker som nu.
>
> Er tur
>
>
> Miguel Benito
>
>

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager