LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotmetri i blåsväder
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 27 Mar 2009 12:07:55 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (66 lines)


Klippt ur Internationellt om högskolan nr 11, 2009


      Danska forskare kritiserar bibliometriska indikatorer

En stor grupp danska forskare hotar att dra sig ur ett samarbete med 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen omkring bibliometri. Den ska utgöra 
en del i det nya systemet för fördelning av statliga anslag till danska 
lärosäten. Systemet bygger på ett antal indikatorer, varav en i sin tur 
bygger på bibliometriska mätningar. De som nu hotar att dra sig ur är 
forskare från många av de 68 ämnesgrupper som har medverkat i urvalet av 
såväl vetenskapliga tidskrifter som förlag till den bibliometriska 
indikatorn. De protesterar mot den process som ligger bakom de nyligen 
offentliggjorda listorna över sådana tidskrifter där publicering ska ge 
poäng. Listorna har förändrats så mycket i förhållande till dem som 
ämnesgrupperna lämnade ifrån sig att forskarna inte längre kan ställa 
sig bakom resultatet. En annan reaktion på arbetet med bibliometrin 
kommer från forskare i nordisk litteratur. De hävdar att intresset för 
forskning på danska nu kommer att försvinna. Orsaken är enligt forskarna 
att Forsknings- og Innovationsstyrelsen de facto diskvalificerar alla 
danska forskningsförlag, genom att publicering i deras tidskrifter ges 
den lägsta poängnivån. Professor Anne-Marie Mai, vid Syddansk 
Universitet, är orolig för att den låga värderingen av danska 
tidskrifter kommer att sänka nivån på forskningen: "Hvis du er en 
ambitiøs ung forsker, så går du ikke efter et område, hvor du kun har 
mulighed for at publicere din store afhandling på et niveau 1-forlag. Så 
går du efter det bedste, og derfor er jeg bange for, at unge talenter i 
fremtiden vil holde sig væk fra vores område".

Läs mer här:
http://vtu.dk/nyheder/nyheder-udefra/2009/forskere-bakker-ud-af-bibliometri-lister 
<http://tr.anp.se/track?t=c&mid=240352&uid=80213779&&&http://vtu.dk/nyheder/nyheder-udefra/2009/forskere-bakker-ud-af-bibliometri-lister>
http://vtu.dk/nyheder/nyheder-udefra/2009/uenighed-om-fare-for-dansk-forskning 
<http://tr.anp.se/track?t=c&mid=240352&uid=80213779&&&http://vtu.dk/nyheder/nyheder-udefra/2009/uenighed-om-fare-for-dansk-forskning>


Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager